Aktualności

Informacja - - Zapytanie ofertowe – dostawa sprzętu AGD i RTV dla Domu Dziennej Opieki w Zawoi

 

Zawoja, dnia 21.08.2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 21.08.2017r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 10.08.2017r. - Zapytanie ofertowe – dostawa sprzętu AGD i RTV dla Domu Dziennej Opieki w Zawoi

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe, w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym - to jest do dnia 2017-08-21 do godziny 9.00, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęły dwie oferty. O godz. 10.00 nastąpiło otwarcie kopert po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert. W wyniku analizy nie wyłoniono żadnego wykonawcy zamówienia z powodu nie spełnienia kryterium cenowego.

 

 

 

Joanna Dyrcz

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Zawoi

 

INFORMACJA - Zapytanie ofertowe – dostawa i montaż mebli dla Domu Dziennej Opieki w Zawoi

 

Zawoja, dnia 21.08.2017

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 21.08.2017r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 10.08.2017r. - Zapytanie ofertowe – dostawa i montaż mebli dla Domu Dziennej Opieki w Zawoi

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe, w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym - to jest do dnia 2017-08-21 do godziny 9.00, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęły trzy oferty. O godz. 11.00 nastąpiło otwarcie kopert po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert. W wyniku analizy nie wyłoniono żadnego wykonawcy zamówienia z powodu nie spełnienia kryterium cenowego.

 

 

 

Joanna Dyrcz

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Zawoi 

Informacja - Zapytanie ofertowe – dostawa pomocy dydaktycznych dla Domu Dziennej Opieki w Zawoi

 

Zawoja, dnia 18.08.2017

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 18.08.2017r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 09.08.2017r. - Zapytanie ofertowe – dostawa pomocy dydaktycznych dla Domu Dziennej Opieki w Zawoi

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe, w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym - to jest do dnia 2017-08-18 do godziny 9.00, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęły dwie oferty. O godz. 10.00 nastąpiło otwarcie kopert po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert. W wyniku analizy nie wyłoniono żadnego wykonawcy zamówienia z powodu nie spełnienia kryterium cenowego.

 

 

 

Joanna Dyrcz

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Zawoi 

Informacja - Zapytanie ofertowe – dostawa wyposażenia kuchennego dla Domu Dziennej Opieki w Zawoi

 

Zawoja, dnia 21.08.2017

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 21.08.2017r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 10.08.2017r. - Zapytanie ofertowe – dostawa wyposażenia kuchennego dla Domu Dziennej Opieki w Zawoi

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe, w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym - to jest do dnia 2017-08-21 do godziny 9.00, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęła jedna oferta. O godz. 9.30 nastąpiło otwarcie koperty po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności koperty. W wyniku analizy nie wyłoniono żadnego wykonawcy zamówienia z powodu nie spełnienia kryterium cenowego.

 

 

 

Joanna Dyrcz

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Zawoi