Aktualności

Informacja – Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług transportowych dla 30 osób korzystających z usług Domu Dziennego Pobytu w Zawoi

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 21.09.2017r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 13.09.2017r. - Zapytanie ofertowe – Świadczenie usług transportowych dla 30 osób korzystających z usług Domu Dziennego Pobytu w Zawoi.

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe, w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym - to jest do dnia 2017-09-21 do godziny 9.00, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęła jedna oferta. O godz. 9.15 nastąpiło otwarcie kopert po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert.

W wyniku analizy nie wyłoniono żadnego wykonawcy zamówienia z powodu nie spełnienia kryterium cenowego.Joanna Dyrcz

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

Informacja – Zapytanie ofertowe - „Świadczenie usług cateringowych dla 30 podopiecznych Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 22.09.2017r. o godzinie 9.00 upłynął termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 13.09.2017r. - Zapytanie ofertowe – „Świadczenie usług cateringowych dla 30 podopiecznych Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

 

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe, w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym - to jest do dnia 2017-09-22 do godziny 9.00, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęły trzy oferty.

 

O godz. 9.30 nastąpiło otwarcie kopert po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert.

Cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, co spełnia przesłankę do unieważnienia postępowania.

 

W związku z powyższym, postępowanie zostało unieważnione, zgodnie z treścią rozdziału IX ust. 5 lit. d) zapytania ofertowego.

 

 

Joanna Dyrcz

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Informacja – Zapytanie ofertowe - „Dostawa wyposażenia kuchennego dla Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 19.09.2017r. o godzinie 9.00 upłynął termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 11.09.2017r. - Zapytanie ofertowe – „Dostawa wyposażenia kuchennego dla Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe, w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym - to jest do dnia 2017-09-19 do godziny 9.00, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi nie wpłynęła żadna oferta na ogłoszone zapytanie.

 

W związku z powyższym nie wyłoniono wykonawcy na dostawę wyposażenia kuchennego dla Domu Dziennego Pobytu w Zawoi.

 

 

Joanna Dyrcz

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

Informacja o wyniku postępowania - Zapytanie ofertowe – "Dostawa sprzętu AGD i RTV dla Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 19.09.2017r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 11.09.2017r. - Zapytanie ofertowe – "Dostawa sprzętu AGD i RTV dla Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe, w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym - to jest do dnia 2017-09-19 do godziny 9.00, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęły cztery oferty. O godz. 9.30 nastąpiło otwarcie kopert po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert.

W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono wykonawcę:

Data wpłynięcia oferty:
2017-09-19

Nazwa i adres:
RIO – ART Wojciech Spyrka

Zawoja 1999

34-222 Zawoja

Cena oferty:
Cena netto: 13 642,37 zł
Cena brutto: 16 780,12 zł

 

Termin dostawy:

Dostawa do dnia 26.09.2017r.

 

 

Pełna Lista Podmiotów wg daty złożenia oferty:

 

 1. Biuro kosztorysowo – handlowe „MATEO” Mateusz Słomiński

  ul. Sławieńska 9

  76 – 010 Polanów

   

 2. Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki

  ul. Lubomira 29 A

  62 – 090 Mrowino

   

 3. AWM Technology Aneta Starzyk

  ul. Sadowa 5

  32 – 340 Wolbrom

   

 4. RIO – ART Wojciech Spyrka

  Zawoja 1999

  34 – 222 Zawoja

Joanna Dyrcz

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi