Aktualności

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Anita Trybała zamieszkała 34-222 Zawoja

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anita Trybała spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada ona wykształcenie wyższe administracyjne oraz wymagany staż pracy.
Po ocenie testu i rozmowie kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Zawoja,19.01.2012r.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Zofia Dyrcz