Aktualności

Zarządzenie Nr 0011.9.2018

 


Na podstawie art. 7 pkt. 4 oraz art. 43 ustawy o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2018r. poz. 1260) oraz § 9 ust. 2 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
z 23 lutego 2017r.

§1

 

  1. Ustalam dzień 24 grudzień 2018r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi. Zobowiązuję ich jednocześnie do odpracowania tego dnia w dniu 24 listopad 2018r. (sobota)
    w rozkładzie czasu pracy przypadającym w poniedziałki tj. w godz od 7.00 do 15.30.

  2. Ustalam świadczenie pracy przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi w dniu 10 grudzień 2018r. w godz. 7.00-16.00

 

§2

 

Punkt 2. zarządzenia nie obowiązuje pracowników Świetlic Środowiskowej i Wiejskiej w Skawicy oraz Środowiskowej w Zawoi oraz pracowników DOD w Zawoi Przysłop.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości pracownikom Ośrodka a także do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi i zamieszczenie na stronie internetowej Ośrodka www.gops-zawoja.plKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Joanna Dyrcz