Aktualności

Wynik konkursu na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

informuje o wyniku

 

 

KONKURSU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI

34-222 ZAWOJA 1580

 

 

Stanowisko urzędnicze:

Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego

Liczba złożonych ofert: 3

W tym spełniające wymagania formalne: 3

Niespełniających wymagań formalnych: 0

 

Aplikację na powyższe stanowisko złożyły 3 osoby. Spełniły one wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do 2 etapu konkursu, na który składał się zestaw pytań testowo-opisowych
(25 pytań,w tym 5 opisowych) oraz rozmowa kwalifikacyjna.

W wyniku przeprowadzonego konkursu na w/w. stanowisko wybrana została:

 

  1. Pani Alicja Smyrak

 

Pani Alicja Smyrak spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. Uzyskała największą liczbę punktów z testu sprawdzającego wiedzę, niezbędną do wykonywania pracy na powyższym stanowisku. Pomyślnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną, podczas której wykazała się wiedzą ogólną oraz merytoryczą z zakresu świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego. Ukończyła kursy i szkolenia, które dodatkowo potwierdzają przygotowanie merytoryczne
i praktyczne.