Aktualności

Informacja o wyniku postępowania – Zapytanie ofertowe „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko – wychowawca w świetlicy środowiskowej ( 1wolne stanowisko)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 22.02.2019r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 11.02.2019r. – Zapytanie ofertowe - „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - wychowawca w świetlicy środowiskowej (1 wolne stanowisko)

 

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 22.02.2019r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęła jedna oferta. O godz. 10.00 nastąpiło otwarcie koperty po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert.

 

W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono wykonawcę:

 

Data wpłynięcia oferty:

 

2019-02-22

 

Nazwa i adres:

 

Alicja Kozina-Sitarska

34-222 Zawoja 2067

 

Cena oferty:

 

Cena brutto za godz.: 16,00 zł

 

Pełna lista Podmiotów wg daty złożenia oferty:

 

  1. Alicja Kozina-Sitarska

    34-222 Zawoja 2067