Aktualności

Informacja o wyniku postępowania – Zapytanie ofertowe - na świadczenie usług terapeutyczno-rehabilitacyjnych - senso-plastycznych w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 12.08.2019 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 02.08.2019 r.– Zapytanie ofertowe – na świadczenie usług terapeutyczno-rehabilitacyjnych -senso-plastycznych w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu” - w dwóch Placówkach zlokalizowanych w Świetlicach Środowiskowych w Skawicy oraz w Zawoi.

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 12.08.2019 r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi nie wpłynęła żadna oferta.