Aktualności

Informacja o wyniku postępowania – Zapytanie ofertowe - na przeprowadzenie warsztatów tanecznych w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu”

 

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 09.08.2019 r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęły dwie oferty. O godz. 10.00 nastąpiło otwarcie kopert po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert.

W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono Wykonawcę:

 

Data wpłynięcia oferty:

 

2019-08-08

 

Nazwa i adres:

 

ELITA DANCE CENTER

Mateusz Pochopień

Stryszawa

 

Cena oferty:

 

Cena brutto za godz.: 50,00 zł

 

Pełna lista Podmiotów wg daty złożenia oferty:

 

  1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach,

    Ośrodek Kształcenia Zawodowego,

    Sucha Beskidzka

  2. ELITA DANCE CENTER

    Mateusz Pochopień

    Stryszawa