Aktualności

Akademia Biznesu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, iż na terenie powiatu suskiego realizowany jest projekt pn. „ Akademia Biznesu”. Projekt tenrealizowany jest w okresie od 01.05.2012 r. do 31.12.2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VI, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samego zatrudnienia), przez Fundację Inicjowania Społecznego w partnerstwie z firmą Perfekta Elwira Bowers.

Celem głównym projektu jest aktywizacja 28 osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia, powyżej 50 roku i niepełnosprawnych poprzez samo zatrudnienie.

Spośród 28 osób przyjętych do projektu 22 uzyska bezzwrotną dotację na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości do 25 000 zł, a także możliwość otrzymania wsparcia pomostowego w wysokości 800 zł przez 6 (do 12) miesięcy od rozpoczęcia działalności.

           

Poniżej ujęte zostały warunki otrzymania środków finansowych w ramach projektu pn. „ Akademia Biznesu”.

 

WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU:

Warunkiem otrzymania środków finansowanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest udział w zaplanowanych formach wsparcia. Pierwszym etapem jest opracowanie, każdej z osób przyjętych do projektu, przez doradcę zawodowego Indywidualnego Planu Działania (IPD, dokumentu określającego indywidualny plan szkoleń i doradztwa), który przeprowadzony będzie analizą potrzeb, doświadczenia i wykształcenia uczestnika projektu).

 

W okresie pierwszych trzech miesięcy uczestnicy skorzystają z cyklu 70 godzin szkoleń związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej i wsparcia motywacyjnego w postaci treningu asertywności i autoprezentacji. Każde szkolenie zakończone będzie egzaminem, którego wynik będzie miał wpływ na ocenę końcową przy ocenianiu złożonego biznes planu.

Osoby przyjęte do projektu zostaną objęte również wsparciem doradczym z zakresu pisania biznes planu i indywidualnym wsparciem psychologa.

Do otrzymania wsparcia finansowego uprawniony jest uczestnik projektu, który zaliczył, co najmniej 80% godzin szkoleniowych oraz którego złożone dokumenty pozytywnie przeszły ocenę formalną.

Uczestnikom projektu gwarantuje się: zwrot kosztów dojazdu na i ze szkolenia, opiekę nad osobami zależnymi w trakcie szkoleń, wyżywienie w trakcie szkoleń.

Dodatkowo na wniosek niepełnosprawnego Uczestnika projektu zapewniona pomoc asystenta osób niepełnosprawnych.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dojazdu personelu do osób niepełnosprawnych w celach związanych z naborem wniosków do projektu.

Nabór dokumentów zgłoszeniowych do projektu odbędzie się w dniach: 28 czerwca- 9 lipca 2012 r. Dokumenty aplikacyjne należy składać w biurze projektu osobiście bądź nadsyłać pocztą lub kurierem. Istnieje możliwość odbioru dokumentów przez personel projektu od osób z niepełnosprawnością po uprzednim umówieniu telefonicznym. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej www.akademia.firs.org.pl oraz w biurze projektu.

 

Biuro projektu mieści się w Krakowie, ul. Garczyńskiego 17/3. Czynne jest w dni robocze w godz. 9 00- 1500.

Kontakt: tel. 61 642 94 46 wew. 104: kom. 798 242 891; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.