O ośrodku

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI   

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Gminy Zawoja powołaną i działającą na zasadach określonych dla jednostek budżetowych oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Zawoja Nr XXV/174/2004 w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi, przepisów dotyczących pomocy społecznej oraz sektora finansów publicznych.

Terenem działania Ośrodka jest obszar administracyjny Gminy Zawoja tj. wieś Zawoja i wieś Skawica. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada siedzibę w Zawoi, adres: 34-222 Zawoja 1580.

Ośrodek jet organizatorem, koordynatorem i wykonawcą zadań określonych w przepisach jako zadania własne gminy i zadania zlecone gminie. Realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi jest Pani mgr Joanna Dyrcz.

 

Zadania Ośrodka:

 • od 1 maja 2004 roku - realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych
 • od 1 października 2008 roku - zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobą uprawnionym do alimentów

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadra

 KADRA

 

tel. (33) 877-66-60 fax. (33) 877-50-49

 

 

 • Główny Księgowy : mgr Aneta Mirocha - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 • Dyplomowany pracownik socjalny : Dorota Woźny - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Dyplomowany pracownik socjalny : Danuta Pordzik - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Dyplomowany pracownik socjalny : Anna Front - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Pracownik socjalny : mgr Justyna Dyrcz - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 • Inspektor : mgr Szymon Hujda -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Statut

  STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI

 


I. Postanowienie ogólne

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Gminy Zawoja powołaną i działającą na zasadach określonych dla jednostek budżetowych oraz na podstawie:

 • Uchwały Rady Gminy w Zawoi Nr X/48/90 z dnia 02 marca 1990 roku 
 • przepisów dotyczących pomocy społecznej oraz sektora finansów publicznych

2. Terenem działania Ośrodka jest obszar administracyjny Gminy Zawoja .

3. Siedziba Ośrodka mieści się w Zawoi nr 1580.

4. Ośrodek używa pieczęci prostokątnej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 34-222 Zawoja 1580, woj.                 małopolskie - tel. 33 8776 660, tel/fax 33 8775 049

5. Nadzór nad działalnością Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej sprawuje Wójt Gminy Zawoja.

 

II. Przedmiot działalności

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej umożliwia osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości i podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

7. Ośrodek jest organizatorem, koordynatorem i wykonawcą zadań określonych jako zadania własne gminy i zadania zlecone gminie.

8. Zakres działania Ośrodka określają:

 • w zakresie zadań własnych, własnych o charakterze obowiazkowym oraz zadań zleconych gminie - ustawa o pomocy społecznej
 • w zakresie świadczeń rodzinnych - ustawa o świadczeniach rodzinnych
 • w zakresie funduszu alimentacyjnego - ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

9. Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:

 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń 
 • pracą socjalną
 • prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej
 • dokonywanie analiz i ocen zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
 • realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych 
 • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb