Konkurs plastyczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi realizując zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie ogłasza w szkołach wśród uczniów klas podstawowych  jak i gimnazjalnych KONKURSU PLASTYCZNY.

Konkurs plastyczny ,, NASZA SZKOŁA BEZ PRZEMOCY’’ skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych funkcjonujących na terenie naszej Gminy, a jego celem jest poszerzenie wiedzy oraz świadomości dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.

CELEM KONKURSU JEST:

  • zainicjowanie artystycznej refleksji na temat przemocy,
  • uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problem przemocy w rodzinie,
  • wzmocnienie pozytywnych wzorców życia rodzinnego,
  • zaangażowanie młodych ludzi w przeciwdziałanie przemocy domowej

Prace będą oceniane i nagradzane z zachowaniem następującego podziału na grupy wiekowe :

- szkoły podstawowe : klasy I-III

- szkoły podstawowe : klasy IV-VI

- gimnazja

Praca oceniona najlepiej w każdej z powyższych grup wiekowych przez pedagoga i wychowawców zostanie zaprezentowana  na spotkaniu z władzami Gminy i organizatorami konkursu. Następnie komisja dokonana wyboru pracy, która najbardziej będzie obrazowała zjawisko przeciwdziałania przemocy.

Zwycięzca  każdej z kategorii konkursu otrzyma nagrodę, którą wręczy Wójt Gminy Zawoja. Laureaci wspólnie wykonają plakat promujący zwalczanie zjawiska przemocy domowej.

Prace należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

do dnia 02 października 2012.

Komisja konkursowa w dniu 04 października 2012  dokona oceny i wyboru prac które zostaną nagrodzone.