SZKOLENIE

Zespół Interdyscyplinarny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi wspólnie z  Zespołem Interdyscyplinarnym w Stryszawie organizuje szkolenie w ramach podnoszenia kompetencji osób działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 marca 2014 roku w hotelu "Jawor" w Zawoi

Temat szkolenia : Przemoc domowa - dziecko krzywdzone w świetle znowelizowanej Ustawy o                            Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie

 

Program szkolenia :

 1. Czemu i komu służy ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 2. Omówienie zmian wprowadzonych do ustawy.
 3. Rola pracowników socjalnych i Policji w znowelizowanej ustawie.
 4. Zasada działania Zespołów Interdyscyplinarnych.
 5. Rodzaje przemocy domowej - zachowania sprawców ofiar przemocy.
 6. Przemoc wobec dziecka - geneza i objawy.
 7. Sylwetka ofiary przemocy domowej - charakterystyka i opis mechanizmów.
 8. Co charakteryzuje sprawców przemocy.
 9. Na czym polega więź traumatyczna.
 10. Jak rozpoznać czy dziecko jest ofiarą przemocy dorosłych.
 11. W jaki sposób pomóc dziecku krzywdzonemu.
 12. Układanie planu bezpieczeństwa i wsparcia dla ofiary przemocy - zasady postępowania.