Przemoc w rodzinie

Rodzaje przemocy

Przemoc fizyczna
policzkowanie, bicie, kopanie, szarpanie, zadawanie ran, usiłowanie lub dokonanie zabójstwa zakazy określonych zachowań

Przemoc psychiczna (emocjonalna)
izolowanie, ograniczanie snu, narzucanie własnych sądów, poniżanie, upokarzanie, zastraszanie, zmuszanie do przyglądania się szokującym scenom

Przemoc seksualna
zmuszanie osoby do aktywności seksualnej wbrew woli, przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły lub groźbach jej użycia

Zaniedbanie
nie zapewnienie lub uniemożliwienie zaspokojenia potrzeb członka rodziny, zaniedbaniu fizyczne jak i emocjonalne