Mity o przemocy •  Nikt nie powinien wytracać się w prywatne sprawy rodziny.
    Nieprawda !

  Przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Każdy ma prawo zapobiec przestępstwu.
 • Nie można zmienić swego przeznaczenia.
    Nieprawda !

  Nawet po wielu latach kobieta/mężczyzna może przerwać przemoc. Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć-nie!
 • Jeśli kobieta/mężczyzna jest bita/bity, to znaczy, że na to zasługuje.
    Nieprawda !

  Nikt nie ma prawa bić i poniżać kogokolwiek bez względu na to co zrobił czy powiedział.
 • Przemoc w rodzinie to problem marginesu społecznego.
    Nieprawda !

  Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej.

 • Nie ujawnia się tajemnic rodzinnych.
    Nieprawda !

  Przemoc nie skończy się sama z siebie. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest poinformowanie odpowiednich służb pomocowych i przerwanie milczenia.