Informacja o wyniku postępowania – na przeprowadzenie warsztatów tanecznych w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 24.06.2019 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu
13.06.2019 r. – Zapytanie ofertowe - na przeprowadzenie warsztatów tanecznych w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu”.

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 24.06.2019 r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi nie wpłynęła żadna oferta.