Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

równowartości 30 000 euro

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego :

 

Czytaj więcej...

Informacja o wyniku postępowania – Zapytanie ofertowe: Wyposażenie placówki wsparcia dziennego „Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 12.12.2019r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 03.12.2019 r.– Zapytanie ofertowe - „Wyposażenie placówki wsparcia dziennego „Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu”

Czytaj więcej...

KONKURS NA STANOWISKO - ASYSTENT RODZINY

KONKURS NA STANOWISKO

ASYSTENT RODZINY

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

34-222 Zawoja 1580

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

Asystent rodziny

 

 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - Usługa budowlana polegająca na adaptacji pomieszczeń istniejącego budynku na potrzeby mieszkania treningowo – chronionego w ramach projektu: „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Realizacja zamówienia pn.: Usługa budowlana polegająca na adaptacji pomieszczeń istniejącego budynku na potrzeby mieszkania treningowo – chronionego w ramach projektu: „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej...