Informacja o wyniku postępowania – Zapytanie ofertowe - na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów rzeźby i malarstwa w drewnie w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu”

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 09.08.2019 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 29.07.2019 r.– Zapytanie ofertowe – na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów rzeźby i malarstwa w drewnie w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu” - w dwóch Placówkach zlokalizowanych w Świetlicach Środowiskowych w Skawicy oraz w Zawoi.

Czytaj więcej...

Informacja o wyniku postępowania – Zapytanie ofertowe - na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów robotyki w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 09.08.2019 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 29.07.2019 r.– Zapytanie ofertowe – na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów robotyki w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu” - w dwóch Placówkach zlokalizowanych w Świetlicach Środowiskowych w Skawicy oraz w Zawoi.

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 12.08.2019 r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi nie wpłynęła żadna oferta.

Informacja o wyniku postępowania – Zapytanie ofertowe - na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów malowania na szkle w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu”

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 09.08.2019 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 29.07.2019 r.– Zapytanie ofertowe – na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów malowania na szkle w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu” - w dwóch Placówkach zlokalizowanych w Świetlicach Środowiskowych w Skawicy oraz w Zawoi.

Czytaj więcej...

Informacja o wyniku postępowania – Zapytanie ofertowe - na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów „Poznajemy zawody świata” w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu”

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 09.08.2019 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 29.07.2019 r.– Zapytanie ofertowe – na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów „Poznajemy zawody świata” w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu” - w dwóch Placówkach zlokalizowanych w Świetlicach Środowiskowych w Skawicy oraz w Zawoi.

Czytaj więcej...