Informacja o wyniku postępowania – Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - zakup materiałów plastycznych dla uczestników projektu "Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 16.10.2019 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 04.10.2019 r . – Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - zakup materiałów plastycznych dla uczestników projektu "Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu"

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie w czasie wyznaczonym w zapytaniu cenowym – tj. do dnia 16.10.2019 r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęło 5 ofert, w tym 4 kompletne.

 

W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono Wykonawcę:

Data wpłynięcia oferty:

11.10.2019r.

 

Nazwa i adres:

"GDM PARTNER W BIURZE" Dulęba Spółka Jawna

Mszana Dolna

Cena oferty:

Cena brutto: 1697,03zł

 

 

Pełna lista Podmiotów wg daty złożenia oferty:

 

1. MAX-FLOOR Lenik Tadeusz

Bieńkówka

Oferta niekompletna

 

2. "GDM PARTNER W BIURZE" Dulęba Spółka Jawna

Mszana Dolna

Cena brutto: 1697,03zł

 

3. Cztery Pory Roku Stanisława Ponikiewska,

Stryszawa

Cena brutto: 2705,00 zł

 

4. "Drewiarz-Bis" Sp.z.o.o.

Lipno

Cena brutto: 4100,00 zł

 

5. ABC BIURO Magdalena Machowska,

Turek

Cena brutto: 2572,20 zł