Informacja o wyniku postępowania zapytanie ofertowe - wyposażenie placówki wsparcia dziennego "Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu"

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 12.11.2019 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 31.10.2019 r. zapytanie ofertowe - Wyposażenie placówki wsparcia dziennego "Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu"

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 12.11.2019 r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi nie wpłynęła żadna oferta.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Joanna Dyrcz