Informacja – Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro - zakup materiałów biurowych/ środków czystości czystości.

 Zawoja, 21.01.2020

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 21.01.2020 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 10.01.2020 r . – Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - zakup materiałów biurowych/ środków czystości dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi.

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie w czasie wyznaczonym w zapytaniu cenowym – tj. do dnia 21.01.2020 r. do godz. 14.00.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęło 3 oferty cenowe,

 

W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono Wykonawcę na rok 2020:

Data wpłynięcia oferty:

16.01.2020 r.

 

Nazwa i adres:

"GDM PARTNER W BIURZE" Dulęba Spółka Jawna

Mszana Dolna

Cena oferty:

Cena brutto: 540,83 zł

 

 

Pełna lista Podmiotów wg daty złożenia ofert cenowych:

 

 

 

1. "GDM PARTNER W BIURZE" Dulęba Spółka Jawna

Mszana Dolna

Cena brutto: 540,83 zł

 

2. Lobos

Oddział Nowy Targ

Cena brutto: 552,42 zł

 

3. Cztery Pory Roku Stanisława Ponikiewska,

Stryszawa

Cena brutto: 857,00 zł

 

Informacja – Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku - „Realizacja zajęć z arteterapii”

Zawoja, 09.11.2018

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, iż w ramach zapytania ofertowego
w trybie rozeznania rynku - „Realizacja zajęć z arteterapii”, w odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęły trzy oferty.

W ramach przeprowadzonego postępowania stwierdzono, iż dwie z ofert przekroczyły kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono wykonawcę:

Nazwa i adres:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suchej Beskidzkiej

ul. Rynek 16

34-200 Sucha Beskidzka

Cena oferty:
Cena za jednostkę, tj. godzina (60minut) – 70,00zł

 

Z poważaniem
Joanna Dyrcz

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

równowartości 30 000 euro

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego :

 

Czytaj więcej...

Informacja o wyniku postępowania – Zapytanie ofertowe: Wyposażenie placówki wsparcia dziennego „Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 12.12.2019r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 03.12.2019 r.– Zapytanie ofertowe - „Wyposażenie placówki wsparcia dziennego „Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu”

Czytaj więcej...