Informacja – Zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów do arteterapii dla Domu Dziennej Opieki w Zawoi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 02.09.2019 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 23.08.2019 r. - Zapytanie ofertowe – Dostawa materiałów do arteterapii dla Domu Dziennej Opieki w Zawoi.
W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe, w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym - to jest do dnia 2019-09-02 do godziny 9.00, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęły 3 oferty. O godz. 9.15 nastąpiło otwarcie kopert po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert.
W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono wykonawcę:

Data wpłynięcia oferty:
2019-08-30

Nazwa i adres:
DRZEWIARZ – BIS SP. Z O.O.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a

87-600 Lipno

Cena oferty:
Cena netto: 10 245,00 zł (dziesięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 00/100)

Cena brutto: 12 601,35 zł (dwanaście tysięcy sześćset jeden złotych 35/100)Z poważaniem

Joanna Dyrcz

Kierownik GOPS w Zawoi

Informacja o wyniku postępowania – Zapytanie ofertowe - na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów robotyki w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 29.08.2019 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 19.08.2019 r.– Zapytanie ofertowe – na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów robotyki w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu” - w dwóch Placówkach zlokalizowanych w Świetlicach Środowiskowych w Skawicy oraz w Zawoi.

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 29.08.2019 r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęły dwie oferty. O godz. 10.00 nastąpiło otwarcie kopert po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert.

W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono wykonawcę:

 

Data wpłynięcia oferty:

 

2019-08-20

 

Nazwa i adres:

 

Mirosław Trybała,

Zawoja

 

Cena oferty:

 

Cena brutto za godz.: 40,00 zł

 

Pełna lista Podmiotów wg daty złożenia oferty:

 

  1. Mirosław Trybała, Zawoja - 20.08.2019

  2. Fach Sp.z.o.o., Nowy Targ - 23.08.2019

Informacja – Zapytanie ofertowe - Organizacja trzech wyjazdów edukacyjnych z elementami kulturalno - oświatowymi dla podopiecznych Domu Opieki dziennej w Zawoi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 30.08.2019 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 22.08.2019 r. - Zapytanie ofertowe – Organizacja trzech wyjazdów edukacyjnych z elementami kulturalno - oświatowymi dla podopiecznych Domu Opieki dziennej w Zawoi.
W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe, w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym - to jest do dnia 2019-08-30 do godziny 9.00, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęło 5 ofert. O godz. 9.30 nastąpiło otwarcie kopert po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert.
W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono wykonawcę:

Data wpłynięcia oferty:
2019-08-30

Nazwa i adres:
MRUCON GROUP SP. Z O.O.

UL. KRÓTKA 8

62-030 LUBOŃ

Cena oferty:
Cena netto: 14 276,00 zł (czternaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 00/100)

 Z poważaniem

Joanna Dyrcz

Kierownik GOPS w Zawoi

Informacja – Zapytanie ofertowe - Organizacja warsztatów „rozwój osobisty” dla podopiecznych Domu Dziennej Opieki w Zawoi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 30.08.2019 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 22.08.2019 r. - Zapytanie ofertowe – Organizacja warsztatów „rozwój osobisty” dla podopiecznych Domu Dziennej Opieki w Zawoi
W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe, w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym - to jest do dnia 2019-08-30 do godziny 9.00, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęły 4 oferty. O godz. 11.00 nastąpiło otwarcie kopert po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert.
W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono wykonawcę:

Data wpłynięcia oferty:
2019-08-30

Nazwa i adres:
Centrum Usług Psychologicznych,

Pedagogicznych i Logopedycznych EGO

ul. Śródmiejskiej 4A

68-200 Żary

Cena oferty:
Cena netto: 1 875,00 zł (tysiąc osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100)

Cena brutto: 1 875,00 zł (tysiąc osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100)Z poważaniem

Joanna Dyrcz

Kierownik GOPS w Zawoi