Informacja – Zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów i sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego i medycznego dla Domu Dziennej Opieki w Zawoi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 30.08.2019 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 22.08.2019 r. - Zapytanie ofertowe – Dostawa materiałów i sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego i medycznego dla Domu Dziennej Opieki w Zawoi.
W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe, w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym - to jest do dnia 2019-08-30 do godziny 9.00, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęło 7 ofert. O godz. 9.45 nastąpiło otwarcie kopert po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert.
W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono wykonawcę:

Data wpłynięcia oferty:
2019-08-28

Nazwa i adres:
Rekreacja i Sport Wojciech Rynkiewicz

Adres do korespondencji:

Ul. Skłodowskiej 1A

11-700 Mrągowo

Cena oferty:
Cena netto: 12 115,45 zł (dwanaście tysięcy sto piętnaście złotych 45/100)

Cena brutto: 14 902,00 zł (czternaście tysięcy dziewięćset dwa złote 00,100)Z poważaniem

Informacja – Zapytanie ofertowe - Warsztaty aktywności ruchowej w Domu Opieki Dziennej w Zawoi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 30.08.2019 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 22.08.2019 r. - Zapytanie ofertowe – Warsztaty aktywności ruchowej w Domu Opieki Dziennej w Zawoi.
W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe, w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym - to jest do dnia 2019-08-30 do godziny 9.00, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęły dwie oferty. O godz. 9.10 nastąpiło otwarcie kopert po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert.
W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono wykonawcę:

Data wpłynięcia oferty:
2019-08-30

Nazwa i adres:
REHABILIS mgr Marcin Lis

ul. Jana Sobieskiego 10/1

43-502 Czechowice - Dziedzice

Cena oferty:
Cena za jednostkę, tj. godzina (60minut) – 80,00złZ poważaniem

Joanna Dyrcz

Kierownik GOPS w Zawoi

Informacja – Zapytanie ofertowe - ogłoszenie o naborze na stanowisko – rehabilitant w Domu Opieki Dziennej w Zawoi

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 27.08.2019 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 19.08.2019 r. - Zapytanie ofertowe – Ogłoszenie o naborze na stanowisko rehabilitant w Domu Opieki Dziennej w Zawoi.
W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe, w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym - to jest do dnia 2019-08-27 do godziny 9.00, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęła jedna oferta. O godz. 9.45 nastąpiło otwarcie kopert po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert.
W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono wykonawcę:

Data wpłynięcia oferty:
2019-08-26

Nazwa i adres:
REHABILIS mgr Marcin Lis

ul. Jana Sobieskiego 10/11

43-502 Czechowice - Dziedzice

Cena oferty:
Cena za jednostkę, tj. godzina (60minut) – 70,00złZ poważaniem

 

Joanna Dyrcz

Kierownik GOPS w Zawoi

 

Informacja o wyniku postępowania – Zapytanie ofertowe - na świadczenie usług terapeutyczno-rehabilitacyjnych - alpakoterapii w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu”

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 29.08.2019 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 20.08.2019 r.– Zapytanie ofertowe – na świadczenie usług terapeutyczno-rehabilitacyjnych -alpakoterapii w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu” - w dwóch Placówkach zlokalizowanych w Świetlicach Środowiskowych w Skawicy oraz w Zawoi.

 

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 29.08.2019 r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęły 2 oferty. O godz. 10.00 nastąpiło otwarcie kopert po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert.

 

 

 

W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono Wykonawcę:

 

 

 

Data wpłynięcia oferty:

 

29.08.2019r.

 

 

 

Nazwa i adres:

 

Rehabilis , Czechowice-Dziedzice

 

 

 

Cena oferty:

 

Cena brutto za godz: 90 zł

 

 

 

 

 

 

 

Pełna lista Podmiotów wg daty złożenia oferty:

 

 

 

  1. Rehabilis, Czechowice-Dziedzice - 29.08.2019 r.

  2. Rehabilis Plus, Czechowice-Dziedzice - 29.08.2019 r.