Aktualności

Informacja o wyniku postępowania – Zapytanie ofertowe - na świadczenie usług terapeutyczno-rehabilitacyjnych - sensoplastycznych w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 29.08.2019 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 20.08.2019 r.– Zapytanie ofertowe – na świadczenie usług terapeutyczno-rehabilitacyjnych -sensoplastycznych w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu” - w dwóch Placówkach zlokalizowanych w Świetlicach Środowiskowych w Skawicy oraz w Zawoi.

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 29.08.2019 r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęła jedna oferta. O godz. 10.00 nastąpiło otwarcie koperty po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności koperty. Postępowanie o udzielenie zamówienia nie zostało rozstrzygnięte, gdyż Oferent nie spełnił wszystkich wymogów.

 

 

Pełna lista Podmiotów wg daty złożenia oferty:

 

Nazwa i adres:

 1. Rehabilis, Czechowice-Dziedzice - 29.08.2019 r.

Cena oferty:

Cena brutto za godz.: 90,00 zł

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - Zakup materiałów plastycznych do zajęć plastycznych dla uczestników projektu „Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - Zakup materiałów plastycznych do zajęć plastycznych dla uczestników projektu „Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi - projekt dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Region spójny społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego :

 

Lp.

Nazwa

Ilość

Cena

1

Tasiemki atłasowe 6 mm – różne kolory

 

10 szt.

 

2

Farby Tempera ( wszystkie kolory tj. 10 kolorów -1l. )

10szt.

 

 

3

Ruchome oczka różnej wielkości

 • 8 mm

 • 10mm

 • 2cm

12op:

3 op.

6 op.

3 op.

 

4

Pomponiki różnej wielkości:

Pompony 1cm (120 sztuk )

Pompony mix 156 sztuk (pastel)

Pompony 5mm (380 szt.)

9op:

 

3 op

 

3 op.

 

3 op.

 

5

Zestaw koralików różnej wielkości

Koraliki (motylki) ok. 60 sztuk

Koraliki (kule 1cm) ok. 50 szt.

Koraliki (5mm) ok. 50 szt.

10op.:

3 op.

3 op.

4 op.

 

6

Cekiny różne kształty i kolory ( większe)

 • Zestaw 8x2,5g

5 zestawów

 

7

Klej do decoupage

 • Decoupagevarnish&glue 230 ml

2szt

 

8

Ozdobne dziurkacze różnej wielkości

 • Zestaw kreatywny (nożyczki + 4 dziurkacze)

 • Dziurkacz ozcdobny ,,Raczka,, (3 wzory)

 • Dziurkacz 1,6cm

 • Dziurkacz 18 mm

 • Dziurkacz 2 cm

10 szt. łącznie

 

2szt

2szt

2szt

2szt

2szt

 

 

9

Obrazki piaskowe A4

35szt

 

10

Ozdoby z gąbki samoprzylepne (op. ok.10 szt.)

10op

 

11

Blok techniczny biały A3

20szt

 

12

Farby witrażowe – (10 kol – poj.10,5 ml każdy)

8 zestawów

 

13

Kolorowe kartki ksero A4 w ryzie 500szt

2 op

 

14

Farby akrylowe w pojedynczych tubkach -120ml(12 kolorów)

Każdy kolor tj 12 szt.

 

15

Kolorowe guziki op. 100 szt

5 op

 

16

Klej w sztyfcie poj. 8 gr.

30szt

 

17

Bombki akrylowe 8

 • Srednica 8 cm (rozkładana)

20szt

 

18

Bombki styropianowe

 • 10 cm

20szt

 

19

Patyczki drewniane naturalne duże (op. - 60 szt.)

6op

 

20

Aplikacje samoprzylepne rózne:

1) Naklejki 3d z filcu 16szt

2) Aplikacja żabki 10 szt.

3) Aplikacja biedronki z filcu 10 szt.

4) Aplikacja pszczoły (ruchome oczy ) 4 szt

5) Aplikacje filcowe duże (motyle +kwiaty) 6 szt.

6) Naklejki z pianki z nadrukiem 10 szt.

12 op.

2 op.

2 op.

2 op.

2 op.

2 op.

2 op.

 

21

Zawieszki do bombek styropianowych

 • Plastikowe ( opakowanie 12 szt)

2 op.

 

22

Klej magic poj. 45 gr.

10 szt

 

23

Kryształki samoprzylepne różnej wielkości

 • 5 mm -240 szt

 • 1 cm- 64 szt

 • 1 cm - 48 szt

 • 5 mm - 240 szt

10op

2 op.

3 op.

3 op.

2 op.

 

24

Aplikacje kwiatuszki samoprzylepne

 • Aplikacje kwiatuszki - ok.114 szt.

 • Naklejki z filcu mix (kwiaty , grzybki,ślimaki) – 9 szt.

 • Naklejki z filcu mix (kwiaty , motylki, słońca ) - 9 szt.

10op

2 op.

4 op.

 

4 op.

 

 

Razem

 

 

Oprócz ceny prosimy również o podanie :

- terminu wykonania zamówienia,

- warunków płatności,

- kosztów dostawy

 

Ofertę zawierającą żądane dane prosimy złożyć do dnia 04.10.2019 r. do godz. 9:00 z dopiskiem oferta cenowa na zakup materiałów do zajęć plastycznych dla uczestników projektu „Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu"

 

Dopuszcza się złożenie oferty :

- w formie pisemnej na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 34-222 Zawoja 1580

- za pośrednictwem faksu 33 877 50 49 w. 24

- za pośrednictwem poczty elektronicznej kadry@gops-zawoja.pl

 

 Nowe możliwości dla osób pracujących z Gminy Zawoja

 W dniu 29.08.2019r. Wójt Gminy Zawoja podpisał porozumienie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie o współpracy w ramach projektu  „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących. Celem projektu jest wspieranie osób dorosłych w zdobywaniu nowych kompetencji oraz rozwój zawodowy.

 

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi „Organizacja kursu pierwszej pomocy dla 30 osób”

 Sporządzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą rozeznania rynku, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...