Aktualności

Wesołych Świąt

   Nadchodzą Święta Wielkanocne, które zawsze niosą przesłanie zwycięstwa dobra nad złem, życia nad śmiercią i nadzieję, która zawieść nie może.

 

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy wszystkim

przeżycia ich w atmosferze szczególnej

radości i pokoju,

zgody i pojednania,

otwarcia na potrzeby innych,

miłości wzajemnej w rodzinach,

życzliwości przyjaciół i znajomych,

a także zdolności do przebaczania, które jest drogą do pokoju.

 

                                                      Życzy 

                                                        Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                        Pomocy Społecznej w Zawoi

                                                      Zofia Dyrcz

                                                           wraz z pracownikami  


Apel do mieszkańców gminy zawoja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, mając na uwadze okres zimy, występuje z apelem do mieszkańców gminy Zawoja, aby nie zapominali o osobach samotnych, starszych, chorych, bezdomnych i innych, które nie są w stanie poradzić sobie w tym szczególnie trudnym czasie.
Aby uniknąć negatywnych skutków zimy zwracamy się z prośbą o przekazywanie nam informacji o rodzinach i osobach mogących wymagać pomocy ze strony Ośrodka.

 

 Podjęcie w porę kompleksowych działań, współpracy wszystkich służb na terenie Gminy oraz zaangażowanie nas wszystkich pozwoli uniknąć w/w osobom niebezpieczeństwa utraty życia i zdrowia.  

Poniżej podajemy telefony kontaktowe:

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi :      

   33/8775-049,

   33/8776-660,

w godz. od 7.00 do 15.00

w pozostałych godzinach prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym z danego rejonu:


Imię i nazwisko Rejon
Telefon
Danuta Pordzik      
Zawoja Górna 509-297-538
Dorota Woźny Zawoja Centrum -do mostu w kierunku Przysłopia 509-297-541
Justyna Dyrcz-Siuta Zawoi Dolnej 501-230-185
 Anna Front Skwaica 509-297-53

Poniżej do pobrania wykaz noclegowni i schronisk funkcjonujących na terenie województwa małopolskiego.

 

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Anita Trybała zamieszkała 34-222 Zawoja

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anita Trybała spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada ona wykształcenie wyższe administracyjne oraz wymagany staż pracy.
Po ocenie testu i rozmowie kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Zawoja,19.01.2012r.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Zofia Dyrcz


Rekrutacja do udziału w projekcie "Równe szanse" na 2012r.

W związku z kontynuacją realizacji projektu  ,,Równe Szanse’’ w 2012 r. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki, Priorytet VII, Podziałanie 7.1.1. współfinansowanego z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) Ośrodek Pomocy  Społecznej Zawoi ogłasza nabór kandydatów do udziału w projekcie.

 Rekrutacja odbędzie się w miesiącach styczeń – marzec  2012 r.

Projekt skierowany jest do osób:

  • zamieszkałych na terenie Gminy Zawoja 
  • korzystających ze wsparcia GOPS
  • nie korzystających z innych form wsparcia współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
  • posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( młodzież w wieku 15-18 lat, dorośli w wieku   18-64 lat)

Czytaj więcej...