Aktualności

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA - PLAN DODATKOWYCH ZAJĘĆ I WYJAZDÓW W CZASIE WAKACJI 2019r.

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W CZASIE WAKACJI CZYNNA
 W GODZ. OD 8.00 DO 16.00

PLAN DODATKOWYCH ZAJĘĆ I WYJAZDÓW W CZASIE WAKACJI 2019r.

24.06.(poniedziałek) godz. 10.00

Konkurs plastyczny z nagrodami pt.: „Moje wymarzone wakacje”

25.06. (wtorek) godz.10.00

Zajęcia tematyczne związane z Dniem Smerfa ( pokaz filmu oraz zajęcia manualne – budujemy wioskę Smerfów)

28.06.(piątek) godz.10.00

Zajęcia plastyczne cuda z papierowych tacek

02.07 (wtorek) godz. 10.00

Spotkanie z policjantami – tajniki służby i dobre rady na wakacje

03.07. (środa) godz. 10.00

Wyjście do Sali BCK na warsztaty literacko-plastyczne pt.:” Podróże z Nelą małą reporterką”

08.07. (poniedziałek) godz. 10.00

Warsztaty kulinarne z „Marchewkowym Polem”

09.07.(wtorek) godz.10.30

Wyjście do Sali BCK na animacje z KAM pt.: „dziecięce letnie szaleństwa”

11.07.(czwartek) godz. 8.00

Wycieczka do Rabki na Festiwal Literatury Dziecięcej, w programie pokaz filmu pt. „Kuba Guzik” oraz warsztaty budowania łodzi pt. : „H₂O i tajna misja wodna”

12.07.(czwartek) godz. 10.00

Wyjście do Sali BCK na pokaz filmu pt.: „CoCo”

15.07.(poniedziałek)  godz. 9.00

Wyjazd do skansenu do Zubrzycy Górnej na warsztaty regionalne
pt.:” Na bogato orawskie talorki weselne”

17.07.(środa) godz. 10.00

Wyjście do Sali BCK na warsztaty plastyczno-literackie inspirowane bajka pt.: „Zwierzęta Oli” oraz spotkanie z lekarzem weterynarii

19.07.(piątek) godz. 10.00

Zajęcia tematyczne związane z Dniem Czerwonego Kapturka

23.07.(wtorek) godz. 10.30

Wyjście do Sali BCK na animacje z KAM „Dziecięce letnie szaleństwa”

24.07. (środa) godz.9.00  

Wyjazd do Suchej Beskidzkiej do muzeum na warsztaty pt.: Malarstwo naskalne”

29.07. (poniedziałek) godz. 10.00

Wyjście do Sali BCK na warsztaty literacko –plastyczne pt.: „Książka oknem na świat”

05.08. ( poniedziałek) godz. 10.30

Wyjście do Sali BCK na wakacyjny turniej czytelniczy – kalambury literackie i nie tylko (przewidziane nagrody)

07.08.(środa) godz. 10.00

Warsztaty plastyczne pt.: „Letnie parasolki”

09.08.(piątek) godz. 10.00

Wyjście do Sali BCK na pokaz filmu pt.: „Lego przygoda2”

12.08. (poniedziałek) godz. 10.00

Spotkanie z ratownikami medycznymi – zajęcia praktyczne na wesoło

13.08.(wtorek) godz. 10.30

Wyjście do Sali BCK na animacje z KAM „Dziecięce letnie szaleństwa”

20.08.(wtorek) godz.10.30

Wyjście do Sali BCK na animacje z KAM „Dziecięce letnie szaleństwa”

24.08.(poniedziałek) godz. 10

Wyjście do Sali BCK na pokaz filmu pt.; „Mambo,Lula i piraci”

 

Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

Zarządzenie Nr 0011.6.2019
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

z dnia 07.06.2019


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi


Na podstawie art. 7 pkt. 4 oraz art. 43 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ), § 8 oraz § 9 ust. 2 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi z dnia 23 lutego 2017r.

§1

  1. Ustalam dzień 21 czerwca 2019 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi. Zobowiązuję ich jednocześnie do odpracowania tego dnia w dniu 15 czerwca 2019 r. (sobota) na zasadach określonych w ust. 2.

  2. W dniu 15 czerwca 2019 r. określam rozkład czasu pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi odpowiadający rozkładowi czasu pracy w piątki.

 

§2

Zarządzenie nie obowiązuje pracowników Świetlic Środowiskowych w Skawicy oraz w Zawoi oraz pracowników Domu Opieki Dziennej

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości pracownikom Ośrodka a także do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi oraz zamieszczenie na stronie internetowej Ośrodka www.gops-zawoja.plKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Joanna Dyrcz

 

Informacja o wyniku postępowania – „Świadczenie usług specjalistycznych - trening umiejętności społecznych”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 26.04.2019 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 17.04.2019 r. – Zapytanie ofertowe - „Świadczenie usług specjalistycznych - trening umiejętności społecznych”

 W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 26.04.2019 r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęła jedna oferta. O godz. 10.00 nastąpiło otwarcie koperty po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności koperty.

 Zgodnie z pkt. (1) rozdziału XV zapytania ofertowego „Świadczenie usług specjalistycznych-trening umiejętności społecznych” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia unieważniono, gdyż cena oferty przekroczyła kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz jak wynika z formularza ofertowego Oferent nie posiada statusu podmiotu ekonomii społecznej a zgodnie z pkt 2 rozdziału VI zapytania ofertowego z dnia 17.04.2019 r. jest to warunek konieczny.

 

Z poważaniem

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Informacja o wyniku postępowania zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług specjalistycznych – terapia integracji sensorycznej”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 26.04.2019 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu
17.04.2019 r. zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług specjalistycznych – terapia integracji sensorycznej”

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 26.04.2019 r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi nie wpłynęła żadna oferta.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Joanna Dyrcz