Aktualności

Informacja

 

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 31, tel. (33) 874 21 01

informuje, że dnia:

15.05.2012r. (wtorek) w godz. 17.30- 19.00

 w siedzibie naszej instytucji, odbędzie się

I spotkanie grupy wstępnej

(motywacyjno- edukacyjnej)

dla osób z problemem alkoholowym

 

 

Temat spotkania

Data spotkania

1.

„Dlaczego tu jestem?”

15.05.2012r.

2.

„Moja motywacja do leczenia”

22.05.2012r.

3.

„Alkohol- mity i fakty”

29.05.2012r.

4.

„Objawy choroby alkoholowej”

05.06.2012r.

5.

„Fazy choroby”

12.06.2012r.

6.

„Konsekwencje picia”

19.06.2012r.

7.

„Czy jestem bezsilny wobec alkoholu?”

26.06.2012r.

8.

„Głód alkoholowy”

03.07.2012r.

9.

„Jak skutecznie odmawiać picia?”

10.07.2012r.

10.

„ Co dalej?- podsumowanie”

17.07.2012r.

 


GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

W ramach projektu ,, Równe Szanse’’ realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi działalność rozpoczęła grupa wsparcia dla osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Zawoja, osób będących beneficjentami projektu.

Głównymi celami grupy są:

integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem poprzez aktywny udział w życiu społecznym, budowanie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły osoby niepełnosprawnej , odkrycie indywidualnego potencjału osoby niepełnosprawnej  i umożliwianie realizacji naturalnej potrzeby aktywności.

Zajęcia grupy wsparcia prowadzi psycholog.

W ramach projektu ,, Równe Szanse’’ realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi działalność rozpoczęła grupa wsparcia dla osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Zawoja, osób będących beneficjentami projektu. 

Głównymi celami grupy są:

integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem poprzez aktywny udział w życiu społecznym, budowanie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły osoby niepełnosprawnej , odkrycie indywidualnego potencjału osoby niepełnosprawnej  i umożliwianie realizacji naturalnej potrzeby aktywności.

Zajęcia grupy wsparcia prowadzi psycholog.

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi uprzejmie informuje, że w dniu 16 maja 2012 ( tj. środa) o godz. 16.00 w Biurze Projektu odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdu na obóz terapeutyczny młodzieży będącej beneficjentami projektu wraz z opiekunem.

      Na spotkaniu zostaną omówione kwestie organizacyjne związane z wyjazdem do Darłówka.

Rodzic/ opiekun otrzyma także harmonogram /plan całego pobytu opracowany przez realizatorów usługi w formie obozu terapeutycznego .

Szczegółowy program pobytu można pobrać poniżej.

 Program turnusu pobyt rehabilitacyjny.

 

Do przeglądania plików w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka dokumentów Adobe Reader.
Przeglądarkę można pobrać bezpłatnie tutaj: Adobe Reader

 

Wyniki naboru na stanowisko psychologa

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi
Informuje o wynikach naboru na stanowisko

PSYCHOLOGA

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi
do prowadzenia:

 

  1. indywidualnych i grupowych spotkań z BO
  2. grup wsparcia BO
  3. grup wsparcia otoczenia BO

w projekcie systemowym ,, RÓWNE SZANSE’’
informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

został wybrany :

PAN PIOTR PODGÓRSKI   zam.Ostróda

UZASADNIENIE

Pan Piotr Podgórski spełnia określone w naborze wymagania tzn. złożył najkorzystniejszą ofertę, posiada wymagane  kwalifikacje i doświadczenie.