Aktualności

Informacja o wyniku postępowania zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług psychologicznych w Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 26.04.2019 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu
17.04.2019 r. zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług psychologicznych w Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu ”

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 26.04.2019 r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi nie wpłynęła żadna oferta.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Joanna Dyrcz

 

Informacja o wyniku postępowania zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług pedagogicznych oraz usługi pedagoga dla podopiecznych Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 26.04.2019 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu
17.04.2019 r. zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług pedagogicznych oraz usługi pedagoga dla podopiecznych Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu ”

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 26.04.2019 r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi nie wpłynęła żadna oferta.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Joanna Dyrcz

Informacja o wyniku postępowania zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług logopedycznych dla podopiecznych Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 26.04.2019 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 17.04.2019 r. zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług logopedycznych dla podopiecznych Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu ”

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 26.04.2019 r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi nie wpłynęła żadna oferta.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

Joanna Dyrcz

Informacja o wyniku postępowania zapytanie ofertowe na „Świadczenie usługi socjoterapeuty w Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 26.04.2019 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu
17.04.2019 r. zapytanie ofertowe na „Świadczenie usługi socjoterapeuty w Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu ”

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 26.04.2019 r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi nie wpłynęła żadna oferta.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Joanna Dyrcz