Aktualności

Informacja dotycząca zapytania ofertowego na realizacje usług schronienia

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że zapytanie ofertowe z dnia 04.01.2019r. na realizację usług schronienia dla 4 osób bezdomnych z terenu Gminy Zawoja, zostało zakończone bez dokonania wyboru oferenta, z uwagi na niekorzystne warunki cenowe złożonych ofert, przekraczające zaplanowaną kwotę.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Zawoi

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego :

 

MATERIAŁY BIUROWE

ARTYKUŁ

Cena netto

ARTYKUŁ

Cena netto

Papier ksero A4 ryza

 

Zszywki 1 op. 10 szt.

 

Papier ksero A3 ryza

 

Spinacze małe 1 op. 10 szt.

 

Koperty małe białe 1 op. 1000 szt.

 

Spinacze duże 1 op. 10 szt.

 

Koperty średnie białe 1 op. 500 szt.

 

Klej w sztyfcie

 

Koperty duże A4 białe rozszerzane 1 op. 250 szt.

 

Korektor mysz Tipp-Ex

 

Koperty małe białe z okienkiem 1 op. 1000 szt.

 

Tusz czerwony do pieczątek

 

Pojemnik na dokumenty plastikowy

 

Taśma wąska przeźroczysta

 

Koszulki krystaliczne A4 1 op. 100 szt

 

Taśma szeroka przeźroczysta

 

Kostka papierowa mix kolor

 

Tusz czerwony do pieczątek

 

eKostka papierowa biała

 

Nić (sznurek) do archiwizacji

 

Karteczki samoprzylepne małe

 

Cienkopis

 

Długopisy 2 rodzaje

 

Zakreślacz kolorowy

 

Przekładki papierowe do segregatorów

 

 

 

 

 

DRUKI

ARTYKUŁ

Cena netto

ARTYKUŁ

Cena netto

Książka inwentarzowa

 

Polecenie przelewu/wpłaty

 

Dziennik zajęć

 

Polecenie księgowania

 

Wniosek o urlop

 

Polecenie wyjazdu służbowego

 

Lista obecności

 

 

 

 

ŚRODKI CZYSTOŚCI

ARTYKUŁ

Cena netto

ARTYKUŁ

Cena netto

Płyn uniwersalny do podłóg 5L

 

Papier toaletowy rolki jumbo biały

 

Worki na śmieci 60L

 

Papier toaletowy rolki jumbo szary

 

Odświeżacz powietrza spray

 

Środek do czyszczenia mebli spray

 

Płyn do WC 5L

 

Kostka toaletowa WC

 

Płyn do mycia naczyń 5L

 

Mleczko do czyszczenia duże opakowanie

 

 

Oprócz ceny proszę również o podanie :

- możliwości terminu wykonania zamówienia,

-warunków płatności,

 

Ofertę zawierającą żądane dane proszę złożyć do dnia 30.01.2019 r. do godz. 14:00

 

Dopuszcza się złożenie oferty :

- w formie pisemnej na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 34-222 Zawoja 1580

- za pośrednictwem faksu 33 877 50 49 w. 24

- za pośrednictwem poczty elektronicznej kadry@gops-zawoja.pl

 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w 2019 roku, których przedmiotem będzie realizacja usług schronienia dla 4 osób bezdomnych ( kobiet i mężczyzn) w postaci:

  1. zapewnienia schroniska dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Zawoja.

  2. Noclegowni dla bezdomnych

  3. Ogrzewalni dla bezdomnych

 

Każdorazowe umieszczenie osoby bezdomnej odbywać się na podstawie skierowania (ogrzewalnia, noclegownia) albo indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi. Decyzje zawierać będą : Imię i Nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi .

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7dni.

W złożonej ofercie należy podać:

a) Ceny za dzień usługi stanowiącej przedmiot usługi,

b) całkowitą liczbę miejsc przygotowanych na okres zimy w Państwa Ośrodku,

c) czy Państwa placówka zawierała już w przeszłości umowy na świadczenie usług schronienia dla gmin,

d) oświadczenie, że spełniają Państwo wszystkie warunki ustawowe prowadzenia działalności, w tym warunki z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. poz. 896).Kryterium wyboru stanowić będzie cena, przy założeniu, że spełniają Państwo wymagania wskazane wyżej w punktach c) i d) .

Ofertę należy składać w formie papierowej lub elektronicznej w terminie do dnia 14.01.2019r.                                                    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Zawoi 

Wynik konkursu na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

informuje o wyniku

 

 

KONKURSU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI

34-222 ZAWOJA 1580

 

 

Stanowisko urzędnicze:

Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego

Liczba złożonych ofert: 3

W tym spełniające wymagania formalne: 3

Niespełniających wymagań formalnych: 0

 

Aplikację na powyższe stanowisko złożyły 3 osoby. Spełniły one wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do 2 etapu konkursu, na który składał się zestaw pytań testowo-opisowych
(25 pytań,w tym 5 opisowych) oraz rozmowa kwalifikacyjna.

W wyniku przeprowadzonego konkursu na w/w. stanowisko wybrana została:

 

  1. Pani Alicja Smyrak

 

Pani Alicja Smyrak spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. Uzyskała największą liczbę punktów z testu sprawdzającego wiedzę, niezbędną do wykonywania pracy na powyższym stanowisku. Pomyślnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną, podczas której wykazała się wiedzą ogólną oraz merytoryczą z zakresu świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego. Ukończyła kursy i szkolenia, które dodatkowo potwierdzają przygotowanie merytoryczne
i praktyczne.