Aktualności

Wynik konkursu na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

informuje o wyniku

 

 

KONKURSU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI

34-222 ZAWOJA 1580

 

 

Stanowisko urzędnicze:

Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego

Liczba złożonych ofert: 3

W tym spełniające wymagania formalne: 3

Niespełniających wymagań formalnych: 0

 

Aplikację na powyższe stanowisko złożyły 3 osoby. Spełniły one wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do 2 etapu konkursu, na który składał się zestaw pytań testowo-opisowych
(25 pytań,w tym 5 opisowych) oraz rozmowa kwalifikacyjna.

W wyniku przeprowadzonego konkursu na w/w. stanowisko wybrana została:

 

  1. Pani Alicja Smyrak

 

Pani Alicja Smyrak spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. Uzyskała największą liczbę punktów z testu sprawdzającego wiedzę, niezbędną do wykonywania pracy na powyższym stanowisku. Pomyślnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną, podczas której wykazała się wiedzą ogólną oraz merytoryczą z zakresu świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego. Ukończyła kursy i szkolenia, które dodatkowo potwierdzają przygotowanie merytoryczne
i praktyczne.

 

 

Konkurs na stanowisko pomocnicze i obsługi: Asystent osoby niepełnosprawnej w Domu Opieki Dziennej w Zawoi w wymiarze 1 etatu

 

Zawoja, dnia 21.12.2018r.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

ogłasza konkurs na stanowisko pomocnicze i obsługi:

 

Asystent osoby niepełnosprawnej w Domu Opieki Dziennej w Zawoi w wymiarze 1 etatu

 

 

1.Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy w wymiarze 1 etatu: Asystent osoby niepełnosprawnej w Domu Opieki Dziennej w Zawoi, umowa o pracę na czas określony do dnia 31 grudnia 2019r. (poprzedzona umową na okres próby).

2. Miejsce pracy – Dom Opieki Dziennej w Zawoi
3. Stanowisko pracy: Asystent osoby niepełnosprawnej

 

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. świadczeń wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. świadczeń wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnegoOGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580Stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego, 1 etat

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 0011.9.2018

 

 

 

Zarządzenie Nr 0011.9.2018
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

z dnia 20.11.2018r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi oraz wydłużenia czasu pracy w dniu 10.12.2018r.

Czytaj więcej...