Aktualności

INFORMACJA - Zapytanie ofertowe – dostawa pomocy dydaktycznych dla Domu Dziennej Opieki w Zawoi

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 18.08.2017r. o godzinie 9.00 upłynął termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 09.08.2017r. - Zapytanie ofertowe – dostawa pomocy dydaktycznych dla Domu Dziennej Opieki w Zawoi

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe, w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym - to jest do dnia 2017-08-18 do godziny 9.00, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęły dwie oferty.

O godz. 10.00 nastąpiło otwarcie kopert po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert. Obie oferty spełniały wymagania formalne. Cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, którą Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, co spelnia przesłankę do unieważnienia postępowania.

 

W związku z powyższym, postępowanie zostało unieważnione, zgodnie z treścią rozdziału IX ust. 5 lit. d) zapytania ofertowego.

 

 

 

Joanna Dyrcz

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Zawoi 

Zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż mebli na potrzeby Domu Dziennej Opieki w Zawoi

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

 

„Dostawa i montaż mebli na potrzeby Domu Dziennej Opieki w Zawoi”

 

 

Sporządzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - Dostawa sprzętu AGD i RTV dla Domu Dziennego Pobytu w Zawoi

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

 

„Dostawa sprzętu AGD i RTV dla Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

 

 

Sporządzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - Dostawa wyposażenia kuchennego dla Domu Dziennego Pobytu w Zawoi

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

 

„Dostawa wyposażenia kuchennego dla Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

 

 

Sporządzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

Czytaj więcej...