Aktualności

Informacja – Zapytanie ofertowe - „Świadczenie usług cateringowych dla 30 podopiecznych Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 31.10.2017r. o godzinie 9.00 upłynął termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 23.10.2017r. - Zapytanie ofertowe – „Świadczenie usług cateringowych dla 30 podopiecznych Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe, w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym - to jest do dnia 2017-10-31 do godziny 9.00, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęła jedna oferta.

O godz. 9.15 nastąpiło otwarcie kopert po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert.

Zgodnie z rozdziałem VI punkt 10 Zapytania ofertowego Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi w przedmiocie Świadczenia usług cateringowych dla 30 podopiecznych Domu Dziennego Pobytu w Zawoi, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że złożona oferta została odrzucona z uwagi na niespełnienie warunku udziału w postępowaniu, tj. spełnienia klauzuli społecznej, o której mowa w art. 22 ust. 2 i art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Joanna Dyrcz

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Informacja o wyniku postępowania - Zapytanie ofertowe – "Świadczenie usług transportowych dla 30 osób korzystających z usług Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

Szanowni Państwo,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 23.10.2017r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 13.10.2017r. - Zapytanie ofertowe – "Świadczenie usług transportowych dla 30 osób korzystających z usług Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe, w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym - to jest do dnia 2017-10-23 do godziny 9.00, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęła jedna oferta. O godz. 9.15 nastąpiło otwarcie kopert po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert.

W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono wykonawcę:

Data wpłynięcia oferty:
2017-10-23

Nazwa i adres:
USŁUGI TRANSPORTOWE – PRZEWÓZ OSÓB

Beata Wójtowicz

Zawoja 1877

34 – 222 Zawoja


Cena oferty wykonania usługi na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym za jeden dzień wykonywania usługi:


Cena netto: 194,44 zł
Cena brutto: 210,00 zł

 

Pełna Lista Podmiotów wg daty złożenia oferty:

 

 1. USŁUGI TRANSPORTOWE – PRZEWÓZ OSÓB

  Beata Wójtowicz

  Zawoja 1877

  34 – 222 Zawoja

   

   

   

Joanna Dyrcz

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Informacja – Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług transportowych dla 30 osób korzystających z usług Domu Dziennego Pobytu w Zawoi

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 21.09.2017r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 13.09.2017r. - Zapytanie ofertowe – Świadczenie usług transportowych dla 30 osób korzystających z usług Domu Dziennego Pobytu w Zawoi.

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe, w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym - to jest do dnia 2017-09-21 do godziny 9.00, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęła jedna oferta. O godz. 9.15 nastąpiło otwarcie kopert po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert.

W wyniku analizy nie wyłoniono żadnego wykonawcy zamówienia z powodu nie spełnienia kryterium cenowego.Joanna Dyrcz

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

Informacja – Zapytanie ofertowe - „Dostawa wyposażenia kuchennego dla Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 19.09.2017r. o godzinie 9.00 upłynął termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 11.09.2017r. - Zapytanie ofertowe – „Dostawa wyposażenia kuchennego dla Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe, w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym - to jest do dnia 2017-09-19 do godziny 9.00, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi nie wpłynęła żadna oferta na ogłoszone zapytanie.

 

W związku z powyższym nie wyłoniono wykonawcy na dostawę wyposażenia kuchennego dla Domu Dziennego Pobytu w Zawoi.

 

 

Joanna Dyrcz

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi