Aktualności

Konkurs na stanowisko - Asystent osoby niepełnosprawnej w Domu Opieki Dziennej w Zawoi w wymiarze 1 etatu

 

1.Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi ogłasza konkurs na wolne

stanowisko pracy w wymiarze 1 etatu: Asystent osoby niepełnosprawnej w Domu Opieki Dziennej w Zawoi, umowa o pracę na czas określony do dnia 31 grudnia 2019r. (poprzedzona umową na okres próby).

Czytaj więcej...

Informacja o wyniku postępowania – Zapytanie ofertowe „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko – wychowawca w świetlicy środowiskowej ( 2 wolne stanowiska)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 24.10.2018r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 15.10.2018– Zapytanie ofertowe - „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko-wychowawca w świetlicy środowiskowej (2 wolne stanowiska)

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 24.10.2018r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi nie wpłynęła żadna oferta.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Joanna Dyrcz

Konkurs na stanowisko pomocnicze i obsługi: Asystent osoby niepełnosprawnej w Domu Opieki Dziennej w Zawoi w wymiarze 0,5 etatu

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

ogłasza konkurs na stanowisko pomocnicze i obsługi:

 

Asystent osoby niepełnosprawnej w Domu Opieki Dziennej w Zawoi w wymiarze 0,5 etatu

 

 

1.Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi ogłasza konkurs na wolne

stanowisko pracy w wymiarze 0,5 etatu: Asystent osoby niepełnosprawnej w Domu Opieki Dziennej w Zawoi, umowa o pracę na czas określony do dnia 31 grudnia 2019r. (poprzedzona umową na okres próby).

2. Miejsce pracy – Dom Opieki Dziennej w Zawoi
3. Stanowisko pracy: Asystent osoby niepełnosprawnej

 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO – Wychowawca w świetlicy środowiskowej (2 WOLNE STANOWISKA )

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO – Wychowawca w świetlicy środowiskowej

(2 WOLNE STANOWISKA )

 

 

 

Sporządzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowaw Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej...