Aktualności

INFORMACJA

 

 

 

Zarządzenie Nr 0011.7.2019
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

z dnia 26.07.2019


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi


Na podstawie art. 7 pkt. 4 oraz art. 43 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ), § 8 oraz § 9 ust. 2 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi z dnia 23 lutego 2017r.

§1

 

  1. Ustalam dzień 16 sierpień 2019 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi. Zobowiązuję ich jednocześnie do odpracowania tego dnia w dniu 31 sierpnia 2019 r. (sobota) na zasadach określonych w ust. 2.

  2. W dniu 31 sierpnia 2019 r. określam rozkład czasu pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi odpowiadający rozkładowi czasu pracy w piątki ( 7.00-13.00)

 

§2

 Zarządzenie nie obowiązuje pracowników Domu Opieki Dziennej.

 

§3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości pracownikom Ośrodka a także do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi oraz zamieszczenie na stronie internetowej Ośrodka www.gops-zawoja.pl

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów - "Poznajemy zawody Świata" w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu” - w 2 Placówkach zlokalizowanych w Świetlicach Środowiskowyc

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów - "Poznajemy zawody Świata" w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu” -

w 2 Placówkach zlokalizowanych w Świetlicach Środowiskowych w Skawicy oraz w Zawoi

 

 

Sporządzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą rozeznania rynku, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z malowania na szkle w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu” - w 2 Placówkach zlokalizowanych w Świetlicach Środowiskowych w Ska

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z malowania na szkle w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu” -

w 2 Placówkach zlokalizowanych w Świetlicach Środowiskowych w Skawicy oraz w Zawoi

 

 

Sporządzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą rozeznania rynku, o której mowaw Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej...

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA - PLAN DODATKOWYCH ZAJĘĆ I WYJAZDÓW W CZASIE WAKACJI 2019r.

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W CZASIE WAKACJI CZYNNA
 W GODZ. OD 8.00 DO 16.00

PLAN DODATKOWYCH ZAJĘĆ I WYJAZDÓW W CZASIE WAKACJI 2019r.

24.06.(poniedziałek) godz. 10.00

Konkurs plastyczny z nagrodami pt.: „Moje wymarzone wakacje”

25.06. (wtorek) godz.10.00

Zajęcia tematyczne związane z Dniem Smerfa ( pokaz filmu oraz zajęcia manualne – budujemy wioskę Smerfów)

28.06.(piątek) godz.10.00

Zajęcia plastyczne cuda z papierowych tacek

02.07 (wtorek) godz. 10.00

Spotkanie z policjantami – tajniki służby i dobre rady na wakacje

03.07. (środa) godz. 10.00

Wyjście do Sali BCK na warsztaty literacko-plastyczne pt.:” Podróże z Nelą małą reporterką”

08.07. (poniedziałek) godz. 10.00

Warsztaty kulinarne z „Marchewkowym Polem”

09.07.(wtorek) godz.10.30

Wyjście do Sali BCK na animacje z KAM pt.: „dziecięce letnie szaleństwa”

11.07.(czwartek) godz. 8.00

Wycieczka do Rabki na Festiwal Literatury Dziecięcej, w programie pokaz filmu pt. „Kuba Guzik” oraz warsztaty budowania łodzi pt. : „H₂O i tajna misja wodna”

12.07.(czwartek) godz. 10.00

Wyjście do Sali BCK na pokaz filmu pt.: „CoCo”

15.07.(poniedziałek)  godz. 9.00

Wyjazd do skansenu do Zubrzycy Górnej na warsztaty regionalne
pt.:” Na bogato orawskie talorki weselne”

17.07.(środa) godz. 10.00

Wyjście do Sali BCK na warsztaty plastyczno-literackie inspirowane bajka pt.: „Zwierzęta Oli” oraz spotkanie z lekarzem weterynarii

19.07.(piątek) godz. 10.00

Zajęcia tematyczne związane z Dniem Czerwonego Kapturka

23.07.(wtorek) godz. 10.30

Wyjście do Sali BCK na animacje z KAM „Dziecięce letnie szaleństwa”

24.07. (środa) godz.9.00  

Wyjazd do Suchej Beskidzkiej do muzeum na warsztaty pt.: Malarstwo naskalne”

29.07. (poniedziałek) godz. 10.00

Wyjście do Sali BCK na warsztaty literacko –plastyczne pt.: „Książka oknem na świat”

05.08. ( poniedziałek) godz. 10.30

Wyjście do Sali BCK na wakacyjny turniej czytelniczy – kalambury literackie i nie tylko (przewidziane nagrody)

07.08.(środa) godz. 10.00

Warsztaty plastyczne pt.: „Letnie parasolki”

09.08.(piątek) godz. 10.00

Wyjście do Sali BCK na pokaz filmu pt.: „Lego przygoda2”

12.08. (poniedziałek) godz. 10.00

Spotkanie z ratownikami medycznymi – zajęcia praktyczne na wesoło

13.08.(wtorek) godz. 10.30

Wyjście do Sali BCK na animacje z KAM „Dziecięce letnie szaleństwa”

20.08.(wtorek) godz.10.30

Wyjście do Sali BCK na animacje z KAM „Dziecięce letnie szaleństwa”

24.08.(poniedziałek) godz. 10

Wyjście do Sali BCK na pokaz filmu pt.; „Mambo,Lula i piraci”