Od 2018 roku w Gminie Zawoja rusza projekt „ Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu”. To kolejne środki finansowe pozyskane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi tym razem dla dzieci i młodzieży.

Projekt ma na celu organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zawoja z uwzględnieniem działań edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych oraz animacyjnych, rozwijających indywidualne talenty i pasje młodego człowieka. Projekt skierowany będzie do dzieci i młodzieży w wieku do 18 roku życia oraz ich rodzin i będzie dążył do poprawy funkcjonowania oraz propagowania wartości rodziny.

Realizacja projektu uwzględnia wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego w Gminie Zawoja poprzez zwiększenie liczby miejsc w tych placówkach oraz rozszerzenie oferty wsparcia.

Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu będzie stanowić formę takiej placówki oferującą dzieciom i młodzieży możliwość spędzenia wolnego czasu w sposób kreatywny, posiadając w ofercie zajęcia rozwojowe, kółka zainteresowań, organizowanie spotkań i wydarzeń typu wyjazd do kina, teatru oraz innych obiektów kulturalnych, a także organizację wycieczki, wyjazdów oraz obozów profilaktyczno – terapeutycznych. Wszystkie działania przewidziane w projekcie służyć będą przeciwdziałaniu zachowaniom problemowym, ryzykownym i wycofaniu ze społeczeństwa dzieci i młodzieży poprzez promowanie pozytywnych wzorców i rozwijanie ich indywidualnych  zainteresowań.

Mając na uwadze fakt, że Gmina Zawoja jest najdłuższą wsią w Polsce zadania wskazane w projekcie będą realizowane w dwóch placówkach obsługiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tj w miejscowości Zawoja i Skawica. Umożliwi to udział w projekcie większej ilości dzieci i ograniczy koszty związane z dowozem dzieci na zajęcia i warsztaty.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach w ramach świetlic prosimy o kontakt  z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawoi – 33 8774-049

ZAPRASZAMY    !!!!!!!

„Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu” – milion złotych dla dzieci z terenu Gminy Zawoja

Do pobrania: