Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla scelerisque magna et orci porttitor ullamcorper. Proin euismod pretium dolor non consectetur. Aliquam feugiat nunc ac justo hendrerit, non lobortis lacus condimentum. Praesent vehicula libero ac tellus rutrum ultrices. Sed eu consectetur libero, id varius massa. Quisque vestibulum tempus felis. Nulla interdum varius arcu nec.

Czyta więcej Nulla scelerisque magna et orci porttitor ullamcorper.

GOPS/AON/2/2021/w Uczestnicy postępowania GOPS/AON/2/2021 ZAWIADOMIENIE  o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych na „Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2021 r.- II w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej…

Czyta więcej

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu|” na lata 2019 – 2023 Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych w Gminie Zawoja Aneks nr 3 z dnia 16.09.2021r. do Umowy nr 1/2021 z dnia 11.01.2021r.   KWOTA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA : 265 000,00zł WKŁAD WŁASNY GMINY ZAWOJA : 66…

Czyta więcej

Zawoja, 14.09.2021r. GOPS/AON/2/2021/2 Uczestnicy postępowania GOPS/AON/2/2021 INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 222 UST 5 USTAWY PZP Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych na „Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2021 r.- II w…

Czyta więcej

KWOTA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA : 3 551,00zł  CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA : 4 438,75zł    Opis programu Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji w wysokości 250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2021r. do 29 maja 2021r.    

Czyta więcej

GOPS/AON/2/2021/1 Uczestnicy postępowania GOPS/AON/2/2021 INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 222 UST 4 USTAWY PZP Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych na „Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2021 r. –II w ramach programu…

Czyta więcej

Ogłoszenie o zamówieniu usługi “Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2021 r. – II w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”.        

Czyta więcej

  W Urzędzie Gminy w Zawoi będzie zorganizowany mobilny punkt wsparcia, podczas którego, pracownicy ZUS będą zakładać klientom konto na PUE ZUS oraz pomagać w wypełnianiu i wysyłce wniosku 300+.

Czyta więcej

Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2021 r. w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”. Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego na rok 2021 Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi tel. 33/8775-049, mail: kierownik@gops-zawoja.pl   Zawoja, 18.06.2021r. GOPS/AON/1/2021/w/u Uczestnicy postępowania GOPS/AON/1/2021 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszych ofert w Części nr 2,…

Czyta więcej

Zawoja, 10.06.2021r. GOPS/AON/1/2021/2   Uczestnicy postępowania GOPS/AON/1/2021   INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 222 UST 5 USTAWY PZP Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych na „Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2021 r. w…

Czyta więcej