Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla scelerisque magna et orci porttitor ullamcorper. Proin euismod pretium dolor non consectetur. Aliquam feugiat nunc ac justo hendrerit, non lobortis lacus condimentum. Praesent vehicula libero ac tellus rutrum ultrices. Sed eu consectetur libero, id varius massa. Quisque vestibulum tempus felis. Nulla interdum varius arcu nec.

Czyta więcej Nulla scelerisque magna et orci porttitor ullamcorper.

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej w okresie od 01.01.2021r do 31.12.2022r realizuje projekt „Szansa dla młodych VI” w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działania 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu społecznego Celem projektu jest zwiększenie możliwości…

Czyta więcej

  Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej w okresie od 01.01.2021. – 31.12.2022r. realizuje projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie suskim (VII) – Reaktywacja 30+bis” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020  Oś priorytetowa 8- Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy RPO WM…

Czyta więcej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa jest mniejsza niż kwota 130 000,00 złotych. DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI W ROKU 2021     ZAMAWIAJĄCY Zamawiającym jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi z siedzibą…

Czyta więcej

Czyta więcej

W związku z wystąpieniem na obszarze Gminy Zawoja potwierdzonych przypadków wirusa SARS-CoV-2 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, iż w związku z zaistniałą sytuacją w trosce o bezpieczeństwo, kierując się dobrem zarówno klientów jak i pracowników, od dnia 04 lutego 2021 r. – do odwołania – wstrzymał obsługę bezpośrednią petentów Gminnego Ośrodka Pomocy…

Czyta więcej

Zaświadczenia wydawane w związku z Programem „Czyste Powietrze” 2.0. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób, które zamierzają wnioskować o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”…

Czyta więcej

Niezbędne dokumenty są dostępne do pobrania.

Czyta więcej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi, uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus w formie elektronicznej, na okres zasiłkowy 2021/2022 będzie można składać nie wcześniej niż od dnia 1 luty 2021 r. Wnioski w tradycyjnej formie papierowej będzie można składać od dnia 1 kwiecień 2021 roku do końca maja…

Czyta więcej

  Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych w  Gminie Zawoja   KWOTA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA : 178 241,00zł  WKŁAD WŁASNY GMINY ZAWOJA : 44 560,25zł CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA : 222 801,25zł   Opis programu Program  „Posiłek w szkole i…

Czyta więcej

Informujemy, że w dniu 24.12.2020 r. (Wigilia) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 0011.7.2020 z dnia 08.12.2020 r. dzień 24 grudnia 2020 r. (Wigilia) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zamian za święto przypadające w sobotę…

Czyta więcej