Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla scelerisque magna et orci porttitor ullamcorper. Proin euismod pretium dolor non consectetur. Aliquam feugiat nunc ac justo hendrerit, non lobortis lacus condimentum. Praesent vehicula libero ac tellus rutrum ultrices. Sed eu consectetur libero, id varius massa. Quisque vestibulum tempus felis. Nulla interdum varius arcu nec.

Czyta więcej Nulla scelerisque magna et orci porttitor ullamcorper.

Gmina Zawoja – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, reprezentowany przez: mgr Joannę Dyrcz – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi z siedzibą 34-222 Zawoja 1580, powiat suski, woj. małopolskie tel. 33/877 50 49; fax 33/877 50 49 wewn. 22 W związku z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11…

Czyta więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 90 050 zł w ramach wsparcia finansowego zadań i programów realizacji  zadań pomocy społecznej, w tym kwotę : – 68 523 zł- na dofinansowanie zadania  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, – 21 527 zł-dofinansowanie zadania własnego ośrodka pomocy społecznej w związku…

Czyta więcej

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Kwota dofinansowania z Państwowego Funduszu Solidarnościowego: 1 238 457,48 zł Całkowity koszt realizacji zadania : 1 238 457,48 zł Opis programu Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu…

Czyta więcej

Realizacja programu POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU W 2024 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi pozyskał środki na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” na 2024. Wysokość dofinansowania – 107 000,00 zł Całkowita wartość programu – 133 750,00 zł Program „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa w…

Czyta więcej

Dodatek osłonowy ma na celu zapewnienie wsparcia dla grupy polskich gospodarstw domowych, w tym gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów energii oraz w pokryciu powiązanych z nimi rosnących cen żywności. Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego dochody w 2022 r. nie przekraczały 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie…

Czyta więcej

INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi działając na podstawie art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) dalej także „ustawa” informuję Panią/Pana o zmianach oraz zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Zgodnie z art.…

Czyta więcej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 19.12.2023 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu, ogłoszonymw dniu 11.12.2023 r. na świadczenie usług schronienia na lata 2024-2025 , dla pięciu osób (kobieti mężczyzn) w postaci : a)    Udzielenia schronienia w schronisku dla osób bezdomnych; b)    Udzielenia schronienia w schronisku dla…

Czyta więcej

Gmina Zawoja otrzymała środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 5943,57złw ramach Programu: „Asystent rodziny w 2023 roku”. Kwota ta stanowi całość wartości powyższego Programu. Celem Programu jest pomoc na rzecz samorządów w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet…

Czyta więcej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w  latach 2024-2025, których przedmiotem będzie:   a)    Udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, b)    Udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi c)    Udzielenie schronienia  w noclegowni; d)    Udzielenie schronienia w ogrzewalni; Szacuje się, że realizacja w/w…

Czyta więcej