Projekt dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Region spójny społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Szacowanie wartości zamówienia Przeprowadzenie warsztatów dla uczestników projektu „Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi. W związku z koniecznością przeprowadzenia analizy rynku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi zwraca się z…

Czyta więcej

Czyta więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 15.03.2019r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 12.03.2019r. – Konkurs na stanowisko – Asystent rodziny W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 15.03.2019r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej…

Czyta więcej

Szczegóły w załączniku.

Czyta więcej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi ogłasza konkurs na stanowisko pomocnicze i obsługi: Asystent osoby niepełnosprawnej w Domu Opieki Dziennej w Zawoi w wymiarze 1 etatu 1.Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy w wymiarze 1 etatu: Asystent osoby niepełnosprawnej w Domu Opieki Dziennej w Zawoi, umowa o…

Czyta więcej

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług w 2019r., których przedmiotem będzie realizacja usług schronienie dla czterech osób ( kobiet i mężczyzn) w postaci : Zapewnienia schroniska dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Zawoja Noclegowni dla bezdomnych Ogrzewalni dla bezdomnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 31.01.2019r.…

Czyta więcej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi 34-222 Zawoja 1580 OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO Asystent rodziny Wymagania koniecznie: a) posiadanie obywatelstwa polskiego, b) korzystanie z pełni praw publicznych, c) nieposzlakowana opinia, d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zadań na stanowisku asystenta rodziny f) wykształcenie;…

Czyta więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 05.03.2019r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 25.02.2019r. – Konkurs na stanowisko – Asystent rodziny W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 04.03.2019r. do godz. 15.30 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej…

Czyta więcej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi ogłasza konkurs na stanowiska pomocnicze i obsługi: 1) terapeuta zajęciowy/instruktor terapii zajęciowej w Domu Opieki Dziennej w Zawoi w wymiarze 1 etatu 1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy w wymiarze 1 etatu: terapeuta zajęciowy/instruktor terapii zajęciowej w Domu Opieki Dziennej w Zawoi,…

Czyta więcej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi 34-222 Zawoja 1580 OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO Asystent rodziny   Wymagania koniecznie: a) posiadanie obywatelstwa polskiego, b) korzystanie z pełni praw publicznych, c) nieposzlakowana opinia, d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zadań na stanowisku asystenta rodziny f.…

Czyta więcej