Wnioski będzie można składać od 1.08.2024r. do 30.09.2024r.

 • Będzie to jednorazowe świadczenie pieniężne. Przewidziane będą dwa progi dochodowe:
  • do 2500 zł dla gospodarstw 1-osobowych,
  • do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.

Wysokość bonu energetycznego będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:

 • 300 zł dla gospodarstw 1-osobowych,
  • 400 zł dla gospodarstw 2-3 osobowych,
  • 500 zł dla gospodarstw 4-5 osobowych,
  • 600 zł dla gospodarstw 6-osobowych i większych.

W przypadku, gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną i zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024r. (albo po tym dniu – w przypadku źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych do CEEB po raz pierwszy), bon energetyczny jest wyższy i wynosi:

 • 600,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 800,00 zł w gospodarstwie 2-3 osobowym,
 • 1.000,00 zł w gospodarstwie 4-5 osobowym,
 • 1.200,00 zł w gospodarstwie 6 i więcej osobowym.

Przy wypłacie bonu obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

 • Wniosek dotyczący bonu energetycznego można będzie złożyć do gminy, w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku.
  • Na rozpatrzenie wniosku będzie 60 dni.
  • Wypłata pieniędzy powinna być zrealizowana na jesieni 2024 roku lub na początku 2025 roku.

Ponadto, celem nowych przepisów jest zapewnienie do 31 grudnia 2024 roku dostaw paliw gazowych na stabilnym, akceptowalnym poziomie cenowym dla odbiorców paliw gazowych. Do 30 czerwca 2025 roku przedłużone zostanie także funkcjonowanie mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła.

Zaproponowane rozwiązania mają zasadniczo wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Do pobrania: