Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że zapytanie ofertowe z dnia 04.01.2019r. na realizację usług schronienia dla 4 osób bezdomnych z terenu Gminy Zawoja, zostało zakończone bez dokonania wyboru oferenta, z uwagi na niekorzystne warunki cenowe złożonych ofert, przekraczające zaplanowaną kwotę.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Zawoi