W związku z zarządzeniem nr 0011.5.2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi z dnia 28.04.2021 r. ustala się dzień 04.05.2021 r. tj. wtorek dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi, w tym pracowników Świetlic Środowiskowych w Zawoi oraz w Skawicy, w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 01.05.2021 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Joanna Dyrcz