Szanowni Mieszkańcy,

zgodnie z Zarządzeniem nr 0011.4.2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi z dnia 04.03.2022 roku informujemy, że każda środa począwszy od dnia 16.03.2022 r. to dzień pracy wewnętrznej Działu Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi. Dzień wewnętrzny ma na celu usprawnienie pracy osób prowadzących postępowania o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych. Strony mają możliwość złożenia w tym dniu wniosków/pism w skrzynkach odbiorczych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi umieszczonych przy drzwiach Ośrodka bez możliwości bezpośredniego kontaktu z pracownikiem Ośrodka. W pozostałe dni robocze pracownicy Działu będą przyjmowali interesantów w godzinach pracy Ośrodka.