W związku z zarządzeniem nr 0011.6.2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi z dnia 31.05.2021 r. ustala się dzień 04.06.2021 r. tj. piątek dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi. Odpracowanie tego dnia nastąpi w dniu 12.06.2021 r. (tj. w sobotę) w rozkładzie czasu pracy odpowiadającym rozkładowi czasu pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w piątki (w godz.: 7.00-13.00)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Joanna Dyrcz