Zawoja, 14.09.2021r.

GOPS/AON/2/2021/2

Uczestnicy postępowania

GOPS/AON/2/2021

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 222 UST 5 USTAWY PZP

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych na „Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2021 r.- II w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego na rok 2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), informuje iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

  1. Beata Chowaniak, 34-222 Zawoja 2006

Data wpłynięcia oferty:10.09.2021, godz. 13:33

Cena oferty brutto dla części nr 1: 18942,00 zł

 

  1. Magdalena Bury, Stryszawa 403 B, 34-205 Stryszawa

Data wpłynięcia oferty: 10.09.2021, godz.12:14

Cena oferty brutto dla części nr 2: 19046,40 zł

 

  1. Edyta Pyka, ul. Orkana 22 B, 34-220 Maków Podhalański

Data wpłynięcia oferty: 13.09.2021, godz. 16:31

Cena oferty brutto dla części nr 3 : 20000,00 zł

 

  1. Beata Chowaniak, 34-222 Zawoja 2006

Data wpłynięcia oferty: 07.09.2021, godz. 15:50 – oferta wycofana 10.09.2021, godz. 13:05

 

z poważaniem

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Zawoi

Joanna Dyrcz

 

Do pobrania: