GOPS/AON/1/2022/2

Uczestnicy postępowania

GOPS/AON/1/2022 

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 222 UST 4 USTAWY PZP

 Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych na Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2022 r. w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

 

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

  1. ANNA BARTYZEL, ZAWOJA

Data wpłynięcia oferty: 07.02.2022, godz. 8:59

Cena oferty brutto dla części nr 4:86900,00 zł

 

  1. AGNIESZKA BABCZENKO,SUCHA BESKIDZKA

Data wpłynięcia oferty: 07.02.2022, godz. 9:40

Cena oferty brutto dla części nr 9: 26070,00 zł

 

3.SABINA ŚLIWA, ZAWOJA

Data wpłynięcia oferty: 07.02.2022, godz. 12:43

Cena oferty brutto dla części nr 13: 19040,00 zł

 

4.Arbo IWONA MAZUR, 34-222 ZAWOJA 2373

Data wpłynięcia oferty: 07.02.2022, godz. 15:33

Cena oferty brutto dla części nr 10: 51920,00 zł

 

  1. BEATA CHOWANIAK, ZAWOJA

Data wpłynięcia oferty: 08.02.2022, godz. 9:43

Cena oferty brutto dla części nr 11: 51480,00 zł

 

  1. KINGA UTRATA, SKAWICA

Data wpłynięcia oferty: 08.02.2022, godz. 10:46

Cena oferty brutto dla części nr 5: 91960,00 zł

 

  1. 7. EWELINA KOPACZ, ZAWOJA

Data wpłynięcia oferty: 08.02.2022, godz. 11:32

Cena oferty brutto dla części nr 6:91707,00 zł

 

8.KARKOWSKA PLATFORMA DORADZCZO -SZKOLENIOWA, ul. Słońskiego 5c/4 30-376 Kraków

Data wpłynięcia oferty: 08.02.2022, godz. 12:42

Cena oferty brutto dla części nr  1: 63101,50 zł

Cena oferty brutto dla części nr  2: 62254,50 zł

Cena oferty brutto dla części nr  3: 63525,00 zł

Cena oferty brutto dla części nr  4: 84700,00 zł

Cena oferty brutto dla części nr  5: 88511,50 zł

Cena oferty brutto dla części nr  6: 88935,00 zł

Cena oferty brutto dla części nr  7: 50820,00 zł

Cena oferty brutto dla części nr  8: 46585,00 zł

Cena oferty brutto dla części nr  9: 25410,00 zł

Cena oferty brutto dla części nr  10: 49973,00 zł

Cena oferty brutto dla części nr  11: 49549,50 zł

Cena oferty brutto dla części nr  12: 68607,00 zł

Cena oferty brutto dla części nr  13: 18326,00 zł

 

  1. MAGDALENA BURY, STRYSZAWA

Data wpłynięcia oferty: 08.02.2022, godz. 15:06

Cena oferty brutto dla części nr 2: 61931,10 zł

 

  1. MAŁGORZATA KUDZIA, ZAWOJA

Data wpłynięcia oferty: 08.02.2022, godz. 15:45

Cena oferty brutto dla części nr  7: 52140,00 zł

 

  1. EDYTA PYKA, MAKÓW PODHALAŃSKI

Data wpłynięcia oferty: 08.02.2022, godz. 18:26

Cena oferty brutto dla części nr 3: 64185,00 zł

 

  1. KAROLINA WIŚNIEWSKA, ŚLEMIEŃ

Data wpłynięcia oferty: 09.02.2022, godz. 10:07

Cena oferty brutto dla części nr  1: 63101,50 zł

 

 

 

z poważaniem

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Zawoi

Joanna Dyrcz