GOPS/AON/2/2022/2

Uczestnicy postępowania

GOPS/AON/2/2022

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 222 UST 5 USTAWY PZP

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych na Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2022 r. w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”- II Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

1. GABRIELA FLORCZAK, ZAWOJA

Data wpłynięcia oferty: 14.06.2022, godz. 16:08

Cena oferty brutto dla części nr 2: 47880,00 zł

2. BEATA CHOWANIAK, ZAWOJA

Data wpłynięcia oferty: 14.06.2022, godz.17:18

Cena oferty brutto dla części nr 10: 14640,00 zł

3.IWONA PAMROK, SKAWICA

Data wpłynięcia oferty: 15.06.2022, godz. 09:10

Cena oferty brutto dla części nr 5: 26140,80 zł

4.P.U. JUST CLEAN JUSTYNA PACYGA, 34-231 JUSZCZYN 46

Data wpłynięcia oferty: 17.06.2022, godz. 09:38

Cena oferty brutto dla części nr 7: 12540,00 zł

5. KAROLINA WIŚNIEWSKA, ŚLEMIEŃ

Data wpłynięcia oferty: 17.06.2022, godz. 11:18

Cena oferty brutto dla części nr 3: 20790,00 zł

6. WIKTORIA KOSTYRA, ZAWOJA

Data wpłynięcia oferty: 20.06.2022, godz. 07:49

Cena oferty brutto dla części nr 4: 13680,00 zł

7. ANNA BARTYZEL, ZAWOJA

Data wpłynięcia oferty: 20.06.2022, godz. 08:26

Cena oferty brutto dla części nr 8: 13983,00 zł

8. MARIA MAZUR, ZAWOJA

Data wpłynięcia oferty: 20.06.2022, godz. 10:43

Cena oferty brutto dla części nr 6: 12096,00 zł

9. DOROTA KOBIELA, ZAWOJA

Data wpłynięcia oferty: 20.06.2022, godz. 16:07

Cena oferty brutto dla części nr 1: 56966,40 zł

10.ELŻBIETA GÓRNA, GILOWICE

Data wpłynięcia oferty: 20.06.2022, godz. 17:42

Cena oferty brutto dla części nr 9: 27720.00 zł

11. HOME EXPRESS SP.Z.O.O., UL. WIERTNICZA 104/1, 02-952 WARSZAWA

Data wpłynięcia oferty: 20.06.2022, godz. 23:37

Cena oferty brutto dla części nr  1: 48960,00 zł

Cena oferty brutto dla części nr  2: 42840,00 zł

Cena oferty brutto dla części nr  3: 18360,00 zł

Cena oferty brutto dla części nr  4: 12240,00 zł

Cena oferty brutto dla części nr  5: 22848,00 zł

Cena oferty brutto dla części nr  6: 11424,00 zł

Cena oferty brutto dla części nr  7: 11220,00 zł

Cena oferty brutto dla części nr  8: 12036,00 zł

Cena oferty brutto dla części nr  9: 24480,00 zł

Cena oferty brutto dla części nr  10: 12444,00 zł

12. MARTA BARGIEL

Data wpłynięcia oferty: 21.06.2022, godz. 00:01 – status oferty na Miniportalu: „dodany”, jednak brak oferty na skrzynce ePUAP Zamawiającego.

13. DOROTA KOBIELA, ZAWOJA

Data wpłynięcia oferty: 20.06.2022, godz. 11:24- oferta wycofana dnia: 20.06.2022 15:57

z poważaniem

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Zawoi

Joanna Dyrcz