Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że rozpoczął się nabór do Świetlic Środowiskowych w Zawoi oraz w Skawicy. Wnioski o przyjęcie wraz
z wszystkimi załącznikami można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, wrzucając do skrzynki korespondencyjnej przy wejściu do dnia 19 czerwca 2020.

Kompletny wniosek składa się z:

1/ wniosek o przyjęcie

2/ ankieta rekrutacyjna

3/ oświadczenie – zgoda na wsparcie

4/ oświadczenie Covid -19

Wnioski wraz z załącznikami będą również udostępnione na korytarzu przed wejściem do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawoi

Joanna Dyrcz