Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 15.03.2019r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 12.03.2019r. – Konkurs na stanowisko – Asystent rodziny

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 15.03.2019r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęła jedna oferta. W dniu 15.03.2019 r. o godz. 10.00 nastąpiło otwarcie koperty po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności.

W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono wykonawcę:

Data wpłynięcia oferty: 2019-03-15

Nazwa Oferenta:

Karolina Witkowska

Pełna lista Podmiotów wg daty złożenia oferty:

  1. Karolina Witkowska