Informacja o wyniku postępowania – na usługę transportową tj. przewóz małoletnich podopiecznych w ramach wycieczek organizowanych w projekcie „Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu”, realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi

w 2 placówkach świetlic środowiskowych w Skawicy oraz w Zawoi

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 29.10.2020 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 20.10.2020 r. – Zapytanie ofertowe – na usługę transportową tj. przewóz małoletnich podopiecznych w ramach wycieczek organizowanych w projekcie „Babiogórskie Centrum Radości
i Uśmiechu”.

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 29.10.2020 r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęły 2 oferty: O godz. 10.00 nastąpiło otwarcie kopert po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert.

W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono wykonawcę:

Data wpłynięcia oferty:

2020-10-29

Nazwa i adres:

Usługi transportowe przewóz osób, Wójtowicz Beata, Zawoja

Cena oferty na usługę transportową na poszczególne wycieczki:

1/Kraków zoo – 1200,00zł,

2/Kraków Wieliczka – 1200,00 zł

3/Zator Zatorland – 900,00 zł

4/Zator Park Miniatur 900,00 zł

5/ Zakopane 1200,00 zł

Razem: 5400,00 zł

Pełna lista Podmiotów wg daty złożenia oferty:

1/ JTP Ptak Spółka Jawna, Skawina

2/ Usługi transportowe przewóz osób, Wójtowicz Beata, Zawoja