Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 29.03.2021r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 19.03.2021 r. – Zapytanie ofertowe – na przeprowadzenie warsztatów kulinarnych
w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu” – w 2 Placówkach zlokalizowanych w Świetlicach Środowiskowych w Skawicy oraz w Zawoi

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 29.03.2021 r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęła 1 oferta: O godz. 10.00 nastąpiło otwarcie koperty po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności koperty

Zgodnie z ust 12 pkt. (1) rozdziału VI zapytania ofertowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, informuje iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważniono, gdyż cena oferty przekroczyła kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Data wpłynięcia oferty:

2021-03-24

Nazwa i adres:

Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz, Piaseczno

Cena oferty brutto za przeprowadzenie warsztatu kulinarnego:

1. Warsztat kulinarny 1 szt. – 3680,00zł

Pełna lista Podmiotów wg daty złożenia oferty:

1/ Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz, Piaseczno