Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 14.05.2021 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym
w dniu 07.05.2021 r.– Zapytanie ofertowe – na przeprowadzenie warsztatów akrobatyki
w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu” – w dwóch Placówkach zlokalizowanych
w Świetlicach Środowiskowych w Skawicy oraz w Zawoi.

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 14.05.2021 r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęły dwie ofert. O godz. 10.00 nastąpiło otwarcie kopert po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert.

W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono wykonawcę:

Data wpłynięcia oferty:

2021-05-13

Nazwa i adres:

ELITA DANCE CENTER, Maków Podh.

Cena oferty brutto za warsztat:

599,00 zł

Pełna lista Podmiotów wg daty złożenia oferty:

  1. Babiogórskie Centrum Aktywności, Zawoja

  2. ELITA DANCE CENTER, Maków Podh.

Do pobrania: