Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 09.04.2021 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym
w dniu 30.09.2021 r.– Zapytanie ofertowe – na przeprowadzenie warsztatów języka angielskiego
w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu” – w dwóch Placówkach zlokalizowanych w Świetlicach Środowiskowych w Skawicy oraz w Zawoi.

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 09.04.2021 r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęły cztery ofert. O godz. 10.00 nastąpiło otwarcie kopert po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert.

W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono wykonawcę:

Data wpłynięcia oferty:

2021-04-08

Nazwa i adres:

Agnieszka Talik, Skawica

Cena oferty brutto za warsztat (45 min.):

97,00 zł

Pełna lista Podmiotów wg daty złożenia oferty:

  1. Ośrodek Nauczania Języków Obcych „ Języki Świata”, Białystok

  2. ZDZ w Katowicach, Sucha Besk.

  3. Agnieszka Talik, Skawica

  4. NANNY EXPRESS SP. Z.O.O., Warszawa

Do pobrania: