Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 28.04.2021 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym
w dniu 19.04.2021 r.– Zapytanie ofertowe – na przeprowadzenie warsztatów kompetencji rodzicielskich w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu”.

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 28.04.2021 r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi nie wpłynęła żadna oferta.