Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 15.04.2021 r. wyłoniono Wykonawcę w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym
w dniu 30.03.2021 r.– Zapytanie ofertowe – na przeprowadzenie warsztatów sportowych
w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu” – w dwóch Placówkach zlokalizowanych w Świetlicach Środowiskowych w Skawicy oraz w Zawoi.

W związku z uzyskaniem jednakowej liczby punktów w postępowaniu przez 2 Oferentów (dwie najkorzystniejsze oferty) wezwano ich do złożenia oferty dodatkowej. W odpowiedzi na wezwanie w czasie wyznaczonym do złożenia oferty dodatkowej tj. do dnia 14.04.2021 wpłynęły obie oferty. Otwarcie kopert nastąpiło w dniu 15 kwietnia o godz. 9.00 po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert.

W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono wykonawcę:

Data wpłynięcia oferty:

2021-04-14

Nazwa i adres:

Łukasz Stopka, Juszczyn

Cena oferty brutto za warsztat (45 min.):

95,00 zł

Pełna lista Podmiotów wg daty złożenia oferty:

  1. Krzysztof Kudzia, Zawoja

  2. Łukasz Stopka, Juszczyn