Informacja o wyniku postępowania – na usługę transportową tj. przewóz małoletnich podopiecznych w ramach wycieczek organizowanych w projekcie „Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu”, realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi w 2 placówkach świetlic środowiskowych
w Skawicy oraz w Zawoi

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 15.10.2020 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 08.10.2020 r. – Zapytanie ofertowe – na usługę transportową tj. przewóz małoletnich podopiecznych w ramach wycieczek organizowanych w projekcie „Babiogórskie Centrum Radości
i Uśmiechu”.

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 15.10.2020 r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi nie wpłynęła żadna oferta.

Z poważaniem

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Joanna Dyrcz