Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 16.11.2021 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu, ogłoszonym
w dniu 25.10.2021 r. na świadczenie usług schronienia w 2022 r., dla pięciu osób (kobiet
i mężczyzn) w postaci :

  1. Zapewnienia schroniska wraz z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Zawoja
  2. Noclegowni dla bezdomnych
  3. Ogrzewalni dla bezdomnych

     

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 16.11.2021 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęła jedna oferta.

W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono wykonawcę na zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Zawoja.

Data wpłynięcia oferty:

2021-11-08

Nazwa podmiotu

Centrum Pomocy Potrzebującym Schronisko Arka , 42-500 Będzin ul. Wilcza 1

Cena oferty:

– osoba sprawna z trzema posiłkami – 30 zł (doba)

– osoba nie w pełni sprawna z trzema posiłkami – pomoc w załatwianiu spraw medycznych, urzędowych – 50 zł (doba)

– osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim – (nie wymagająca opieki osób trzecich, bez pampersa) – 70 zł (doba)

– osoba niepełnosprawna – pampersy, worki stomijne – wymagająca opieki osób trzecich, kąpanie, karmienie, przebieranie) – 90 zł (doba)

W tym wyżywienie 10zł (śniadanie, gorący posiłek, kolacja)

Pełna lista Podmiotów wg daty złożenia oferty:

Centrum Pomocy Potrzebującym Schronisko Arka , 42-500 Będzin ul. Wilcza 1

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Joanna Dyrcz